Hiim og Hippe forløb | Billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 18
  • 8234
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 07-01-2002

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Hiim og Hippe forløb | Billedkunst

Eksamensopgave i billedkunst med et undervisningsforløb, der hedder "Forestillinger og forventninger til fremtiden". Den indeholder et ikke udpenslet undervisningsforløb, bygget op over Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Forord
Vi har under udarbejdelsen af denne opgave haft et tæt samarbejde og bogstaveligt talt skrevet hvert et ord sammen. Det har været en god og spændende proces, og vi har suppleret hinanden godt. Grunden til, at vi har valgt denne arbejdsform, hvor vi ikke uddeler afsnittene, er, at opgaven derved har en risiko for at blive uens og usammenhængende i sprog og indhold.
Da vi har været sammen gennem hele forløbet, har vi lavet en mere eller mindre tilfældig ansvars-fordeling af opgaven.

Indledning
Vi har valgt at udforme et undervisningsforløb, som vi kalder ”Forestillinger om og forventninger til fremtiden”. Forløbet er tilpasset de ældste elever i folkeskolen, og vi har valgt, at eleverne skal udtrykke deres tematiseringer i collage.

Undervisningsforløbet er ikke udpenslet, men dog bygget op over Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel for at skabe et overblik over forløbet. Vi har således skabt rammerne for undervisningen, mens der stadig er plads til dialog mellem lærer og elev, elevernes respons til forløbet og eventuelle ændringer undervejs.

Indhold

Forord 2
1. Indledning 3
2. Begrundelse for valg af emne 3
3. Emnets berettigelse i forhold til billedkunstfaget 4
3.1 Billedkunstfagets udvikling 4
3.2 Emnet i forhold til elevgruppen: 13 – 15 år 6
4. Undervisningsforløb 7
4.1 Mål med forløbet 7
4.2 Rammefaktorer og elevforudsætninger 7
4.3 Indhold 8
4.4 Metoder/læreprocessen 10
4.5 Materialer og teknikker 10
5. Samtalen 11
5.1 Oplægget 12
5.2 Billedsamtalen 12
5.3 Evaluering 13
5.4 Det sociale læringsrum 13
6. Collage 13
7. Symbolik 14
8. Afslutning og perspektivering 16
Litteraturliste 17
Bilag 1 18

Uddrag

2. Begrundelse for valg af emne
Vi har i fællesskab fundet frem til et emne, som vi har lyst til at arbejde med i vores undersøgende billedarbejde, men som vi også fandt relevant i forhold til eleverne. I undervisningssituationen skal vi sammen med eleverne uddybe emnet, hvorefter de hver især laver en tematisering.

Alle har en fremtid. Vi har alle én fælles fremtid, og vi har samtidig hver vores personlige fremtid – hver vores personlige projekter. Det er væsentligt, at vi alle forsøger at få det optimale ud af livet, og fremtiden tillægges da også stor betydning. Det er i fremtiden, at vi skal realisere de drømme, som opbygges undervejs i livet.

Når vi associerer over ordet fremtiden, bliver listen uendelig lang. Globalt set tænker vi på begreber som: Teknologi, genteknologi, forurening, medier, medicin/helbredelse, længere levetid, naturkatastrofer, kultursammenstød/kulturfællesskab, m.m. På et personligt plan er det ord som: Familien, børn, karriere, alderdom, sygdom, venskaber, en søgen efter ekstremer, interesser/ hobbyer og rejser, der dukker op.

Der fokuseres på forskellige områder af fremtiden afhængigt af, hvem vi er som mennesker.
Vores personlighed, erfaringer, levevilkår, osv. er bestemmende for, hvad vi lægger vægt på i tilværelsen. Når vi sidder og diskuterer vores syn på fremtiden, bliver vi opmærksomme på, at samtalen fokuserer på modsætninger. Eksempelvis kan vi være bekymrede for, om udviklingen går mod en ekstrem individualisme, som kan lede til menneskelig ensomhed. På den anden side kan det måske resultere i en kamp, der medfører en søgen tilbage til sammenhold, fællesskab, familien og traditioner... Køb adgang for at læse mere

Hiim og Hippe forløb | Billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.