Bachelor om mobning | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Bachelorprojekt for pædagog
  • Godkendt
  • 39
  • 12620
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Bachelor om mobning | Pædagog

Pædagog bachelorprojekt om forebyggelse af mobning. Opgaven fokuserer på samarbejdet mellem skole og SFO.

Problemformulering

Hvad er mobning og hvornår er børn i stand til at mobbe?
Hvordan forebygger man mobning og er der et samarbejde mellem skole, fritid og familie?
Hvad kan vi som pædagoger gøre for at stoppe mobning og kan vi være med til at starte et samarbejde.

Vi har primært valgt, at fokusere på børn mellem 6 – 10 år, da vi mener, at det er i den alder, man skal starte med at forebygge mobningen, fordi det er her, at mobningen kan sætte sine dybe spor.

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 1
Afgrænsning side 1
Metode side 2
Hvad er mobning? side 2
Definition af mobning og drillerier side 2
Forskelle på mobning side 3
Børnerådets spørgeskemaundersøgelse side 4
Samfundets påvirkninger side 6
Mobber/mobbeoffer side 7
Mobber side 7
Mobbeoffer side 8
Bowlbys tilknytningsteori side 9
Kritik af Bowlbys tilknytningsteori side 11
Piagets erkendelsesteori side 11
Kritik af Piagets erkendelsesteori side 13
Freuds teori om forsvarsmekanismer side 13
Kritik til Freuds forsvarsmekanismer side 15
Forebyggelse af mobning i Danmark side 15
Lovgivning side 16
Vores fortolkning i forhold til mobning side 17
Institutionsbesøg side 17
Skolens og SFO'ens opbygning side 18
Handleplan og målsætning for skolen side 18
Handleplan og målsætning for SFO'en side 19
Forebyggelse af mobning i Sverige side 21
Lovgivning side 21
Vores fortolkning i forhold til mobning side 22
Institutionsbesøg side 22
Skolens opbygning side 23
Handleplan og målsætning side 23
Mobbepolitik eller ej side 24
Sammenligning side 25
Sammenligning af Danmark og Sverige i forhold til mobning side 25
Barnesyn side 27
Pædagogiske handleforslag side 29
Konklusion side 31
Litteraturhenvisning side 34
Litteraturliste side 35

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive om dette emne, da vi i større eller mindre grad, har oplevet mobning i praksis. Derfor vil vi gerne finde ud af, hvad det er der gør, at børn mobber hinanden og hvad vi kan gøre som pædagoger, for at stoppe mobningen. Da vi mener, at mange skoler og SFO'er lukker øjnene for mobningen og ikke gøre noget ved det. Det er vores opfattelse, at mobningen altid har været til stede, og at det er de færreste mennesker, der kan sige, at de ikke er blevet mobbet i løbet af deres skoletid.

Inden vi startede på opgaven, fandt vi ud af, at Sverige har i mange år arbejdet på, at få reduceret mobningen på skoler og SFO'er, og har bl.a. fået mobning på lovgivningen. Dette vil vi gerne undersøge nærmere, da man i Danmark først indenfor de senere par år, er begyndt, at gøre noget ved mobningen. Bl.a. er Børnerådet og Børns Vilkår startet på en kampagne om emnet, som er kommet frem i medierne og litteraturen.

Metode
Vi har indsamlet data via bøger, video, Internet, artikler, interview på 1 skole og 1 fritidshjem i henholdsvis Sverige og Danmark.

Hvad er mobning?
I dette afsnit vil vi komme med nogle definitioner på ordet drilleri, samt ordet mobning udfra hvilke definitioner der står i ordbøger, samt vores egen tolkning på disse. Derudover vil vi gå ind og forklare om nogle forskellige former for mobning og hvem der bruger dem, samt nogle statistiker til at belyse dette. Derefter vil vi komme lidt ind på de samfundsmæssige påvirkninger.

Definition af mobning og drillerier

Drillerier: ”fra plattysk drellen; egl. ”dreje, bore” (herfra betydning ”plage”); besl. m. dreje; jf. dril, drille II, drilleri.” (1).

Mobning: ”gruppevold; negative aktiviteter (fysiske og psykiske angreb og/el. udelukkelse af fællesskab), som rettes mod en enkelt af to el. flere personer, der er i interaktion med hinanden” (2)... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om mobning | Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.