Forarbejdning af uld på Herning egnen 1850

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Håndarbejde
  • Godkendt
  • 5
  • 922
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2000
  • 04-05-2000

Forarbejdning af uld på Herning egnen 1850

Opgaven er delt i en teoretisk del, som omhandler forarbejdning af uld omkring år 1850 på Herning egnen og uldens betydning for netop denne egn, og en praktisk del som omhandler vores produkter.

Uddrag

Emnet er valgt, idet vi ønskede at arbejde mere med uld og se på håndarbejde og uld ud fra et kulturhistorisk aspekt.
Vi har valgt at se på uldens betydning for Herning egnen, fordi almuen på denne egn ikke kunne eksistere ved agerbrug, ulden blev derfor en nødvendig indtægtskilde. Uldforarbejdningen var en forløber til tekstilindustrien i Herning/Ikast området.
Det praktiske arbejde er et forsøg på at afprøve samtidens teknikker indenfor uldforarbejdning.

Som før nævnt var uldforarbejdningen og den dertil hørende binding (strikning)
vigtig for Herning egnen, da jorden var mager og ikke velegnet til agerbrug.
I det følgende vil vi give en kort beskrivelse af hele processen, fra fåret vaskes til salget af produkterne.

Inden fårene skulle klippes, blev de vasket enten i en bæk eller i et kar på gårdspladsen. Under denne vask afgav fårene både lanolin og urin til vandet, der efterfølgende blev brugt til vask af uldtøj. Urinen virkede fremmende på... Køb adgang for at læse mere

Forarbejdning af uld på Herning egnen 1850

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.