Forældresamarbejde i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 3731
  • PDF
  • 2011
  • 23-04-2012

Studieprodukt: Forældresamarbejde i folkeskolen

Forældresamarbejde i folkeskolen.

Problemformulering
”Hvordan kan jeg som lærer, igennem kommunikation og samtale, etablere et gavnligt skole-hjem samarbejde og hvilke vanskeligheder kan der være ved dette?”

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 3
Begrebsafklaring: 3
Samtalen: 4
Jürgen Habermas: 4
Holger Henriksen: 6
Knud Ejler Christian Løgstrup: 7
Historisk perspektiv: 8
Forældretyper: 9
Konklusion: 10
Forældresamarbejde i dag, hvordan?: 10
Perspektiverende diskussion: 11
Litteraturliste: 13

Uddrag

Indledning

”Forældrene holder deres børn hjemme efter en time, hvor jeg har irettesat den ene elev. Efterfølgende dag kommer der er notat til mig om at der er foretaget en klage over min undervisning… Sagen har nu udviklet sig til at jeg angiveligt skulle have slået og sparket eleven!” (www.folkeskolen.dk)

Sådan skriver en frustreret lærer i et debat-forum på internettet, desperat efter hjælp og gode råd. Læreren føler sig afmægtig i forhold til forældrene og ønsker at de to elever fra hendes tredje klasse vil vende tilbage til hendes undervisning. Da hun skriver indlægget, har eleverne ikke været til hendes undervisning i fire måneder. 5 måneder senere skriver læreren endnu et indlæg. Eleverne deltager stadig ikke i hendes undervisning. Sagen udvikler sig hurtigt fra en uoverensstemmelse til en polarisering for de involverede parter. (”Kommunikation og samarbejde” s. 192).
Det ulykkelige i denne situation er at børnene bliver holdt som gidsler i en konflikt mellem lærer og forælder. Men hvordan kan det komme så vidt? Og er der noget at sige til at mange nyuddannede lærere har svært ved at tackle og gribe forældresamarbejdet an? Og hvad med forældrene? Har vi lærere en tendens til at gå i forsvarsposition så snart forældre stiller sig kritiske overfor vores undervisning?
Mange spørgsmål hober sig op når det gælder forældresamarbejde og det er derfor altafgørende at man som lærer sætter sig ind i mulige handlemåder når det gælder at gennemføre et formålstjenligt samarbejde.

I min første praktik erfarede jeg, at i stedet for et konkret samarbejde mellem forældre og lærere, mødtes disse to instanser som oftest kun når det gjaldt om at rette op på problemer eller konflikter i klassen. Endvidere erfarede jeg, at frem for et samarbejde foregik der nærmere en arbejdsfordeling, som Gunn Imsen beskriver…
”Rapporterne om forældresamarbejdet viser ofte et billede af forældre der arrangerer det praktiske omkring forældremøder, laver kaffe, bager kager, kommer til fællesarrangementer og engagerer sig i skolens fysiske miljø…”. (”Lærerens verden” s. 173).

Altså bager forældrene kage, mens lærerne holder sig til den faglige del af mødet. Samarbejdet kan derfor komme ud på et sidespor og der kan opstå rollefordelinger. I stedet burde man som lærer sigte efter et samarbejde som alle parter, altså forældre og lærer, vil have udbytte af.

Med udgangspunkt i ovenstående, og følgende CKF, ”Folkeskolens samarbejde med forældrene + Lærerens juridiske og etiske forpligtelser”, vil jeg i denne opgave bestræbe mig på at søge svar på nedenstående problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Forældresamarbejde i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.