Forældresamarbejde | Didaktik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Almen didaktik
 • Godkendt
 • 7
 • 2157
 • PDF
 • Læreruddannelsen Skive
 • 2012
 • 30-07-2012

Forældresamarbejde | Didaktik | Eksamensopgave

Eksamensopgaven indeholder en redegørelse for hvordan man som lærer inkluderer forældrene i planlægningen af sin undervisning, samt hvordan man får inddraget dem på den mest fordelagtige måde i forbindelse med skolehjem-samarbejdet.

Problemstilling
Hvilken betydning har forældresamarbejdet i folkeskolen, og hvordan kan man som lærer inddrage forældrene som en væsentlig ressource for elevernes læringsproces?

Forfatterens kommentar

Igen. Lidt for meget common sense ifølge min lærer. Jeg kunne også godt have inddraget lidt mere relevant teori.

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Forældresamarbejdet - hvad skal det bruges til? 2
Forældre som en væsentlig ressource for elevernes læringsprocess? 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

INDLEDNING
I Danmark har vi sammenlignet med andre lande haft en god tradition for forældreinvolvering i skolen. Denne tradition har gjort, at der er en generel inkluderende holdning blandt lærere rundt omkring i de danske folkeskoler, som gør man ikke frygter at kontakte forældre. Dette er gensidigt, og i min første praktik på Vestre Skole havde vi en fantastisk praktiklærer, som fortalte at det var enormt vigtigt at tydeliggøre denne mulighed. Der skal være begrænsninger! Han fortalte at han havde "telefontid" fra klokken 16-18, hvor der måtte ringes med forskellige problemstillinger. Denne åbenhed kan være både en fordel og en ulempe, for man åbner sig selv op og kan gøre sig sårbar, fortalte den pågældende lærer. Denne sårbarhed og frygt for skole-hjem samtaler, er noget vi har talt meget om i løbet af de tre år jeg har gået på seminariet, og det var en af grundene til, at denne problemformulering blev inkluderet til at være iblandt en af mine fire. Så håbet er, at jeg i denne opgave kan lære mere om forældresamarbejdet i folkeskolen.

Forældresamarbejdet - hvad skal det bruges til?

Det er oplagt at stille spørgsmålet, "hvad skal vi egentlig bruge dette samarbejde til?" Er man som dygtig lærer og ikke mindst didaktiker ikke nødt til at se bort fra andre ressourcer, og antage at den undervisning man tilrettelægger i sin årsplan er god nok? Behøver man som lærer overhovedet hjælp udefra? Det korte svar er et rungende "Ja!". På seminariet og ikke mindst i mine hidtidige praktikforløb hører vi, at man er nødt til at tage imod den hjælp man får stillet til rådighed.
Vi har i praktikken deltaget i teammøder med mere, og her ser man tydeligt hvordan man samarbejder om problemerne. Jeg har bl.a. oplevet en gennemarbejdning af LP-modellen, været vidne til lærere som fordyber sig med hver enkelt elev og deres familiære forhold m.m. LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen .

Netop denne forskel på de familiære forhold gør, at forældresamarbejdet er en smule stigmatiseret og er frygtet blandt både nyuddannede, kommende og erfarne lærere. I bogen ”Skole og hjem samarbejdet - en håndsrækning til læreruddannelsen,” beskrives der med en enkelt... Køb adgang for at læse mere

Forældresamarbejde | Didaktik | Eksamensopgave

[1]
Bedømmelser
 • 05-05-2014
  Ok opgave. - ok gode kilder - for meget talesprog og for lidt anvendelse af teorien. (Hvis du spørger mig)