Eksamensopgave om folkeskolens udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 17
  • 6906
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 16-09-2007

Eksamensopgave om folkeskolens udvikling

Eksamensopgave i pædagogik om folkeskolens udvikling.

Problemformulering
Hvordan har folkeskolens udvikling præget lærerrollen og hvilke krav stilles der til den senmoderne lærer?

Indhold

2. Indledning 3
3. Problemformulering 4
4. Metode 4
5. 50 års opdragelse i skolen 4
5.1 Dannelse og uddannelse 6
5.2 Hvor ligger opdragerrollen? 7
5.3 Individ og fællesskabet 8
6. Lærerrollen 9
6.1 Erling Lars Dale 9
6.2 Jan Tønnesvang 10
6.3 Per Fibæk Laursen 11
6.4 Thomas Ziehe 11
7. Perspektivering 12
8. Globalisering 13
9. Udviklingsprojekt 15
10. Konklusion 16
11. Litteraturliste 18

Uddrag

4. Metode
Vi vil kort skildre, hvordan folkeskolen har ændret sig gennem de sidste 50 år fra
reformpædagogikken til fusionspædagogikken. Vi vil åbne for en diskussion om, hvilken rolle skolen har i dag frem for tidligere, og hvor opdragerrollen ligger nu. Vi vil redegøre for lærerrollen ved hjælp af fire teoretikeres syn på en sådan, hvorefter vi vil perspektivere deres teorier til vores egne holdninger. Vi vil sætte Danmark ”på spidsen” op imod Finland, hvor vi vil sammenligne og diskutere ligheder og forskelle. Vi vil forholde os kritiske til et udviklingsprojekt og vurdere værdien af dette. Afslutningsvis vil vi komme med vores konklusion... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om folkeskolens udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.