Folkeskolens styring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Bacheloropgave (Skolen i samfundet)
  • 4
  • 1486
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2000
  • 16-03-2003

Folkeskolens styring

Problemformulering

·Hvilke konsekvenser får det for folkeskolens dagligdag, hvis skolen overvejende styres efter henholdsvis formelle retningslinier eller organisationskulturen?

Indledning
Opgaven har tilknytning til punkt 2.1 i læreruddannelsesbekendtgørelsen bilag 22, der omhandler: ”Skolen i sin politisk-styrelsesmæssige kontekst”.
Vi vil se på, om læreren mister indflydelse på styrelsen af skolen i den nye folkeskolelov i forhold til '75-loven. Kan vi som kommende folkeskolelærere kan være tjent med at skulle bevæge os på kanten af loven, med hensyn til vores teori om at lærerne trækker rundt med forældrene i skolebestyrelsen. Vi vil diskutere, hvordan det påvirker organisationskulturen, hvor ændringerne kommer fra.
Vi ser både på hvordan det ser ud formelt, og hvordan det fungerer reelt.
Vi har valgt at arbejde med dette emne, da det har stor betydning for vores fremtidige virke som lærere.

Folkeskolens styring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.