Folkeskolens dilemma | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Skolen i samfundet
 • Godkendt
 • 15
 • 3861
 • PDF
 • Læreruddannelsen Haderslev
 • 2005
 • 04-12-2005

Folkeskolens dilemma | Semesteropgave

Semesteropgave i skolen i samfundet. Handler om hvorvidt skolen skal vægte elevernes dannelse til hele livet eller i højere grad uddanne dem til erhvervslivets efterspørgsel.

Problemformulering
Formålet med denne opgave er med udgangspunkt i dels Jürgen Habermas' modernitetsteori om system og livsverden og dels folkeskoleloven at afklare, analysere og perspektivere folkeskolens rolle i det danske samfund anno 2005.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Habermas' modernitetsteori 2
3.1. Habermas og folkeskolen 4
4. Folkeskoleloven 4
5. Folkeskolen for erhvervslivet 6
6. Folkeskolen for livet 8
7. Perspektivering 11
8. Konklusion 12
9. Litteraturliste 13

Uddrag

1. Indledning
Folkeskolen anno 2005 kan ses som et produkt af to forskellige skoleforståelser, der kan forekomme som diametrale modsætninger. Den ene yderlighed repræsenteres af skolens rolle som uddannelsesinstitution, hvor den samfundsmæssige nytteværdi er i fokus, og hvor skolens opgave primært kan ses som produktion af elever, der opfylder erhvervslivets og dermed markedets krav og behov.
Den anden pol fokuserer på skolens rolle som dannelsesinstitution, hvor det hele menneske er i centrum, og hvor skolens opgave er tilværelsesoplysning med henblik på at kvalificere eleverne til en selvstændig færden i et demokratisk samfund.
Disse to skoleforståelser kan relateres til Jürgen Habermas' modernitetsteori omhandlende system og livsverden. Balancen mellem disse to skolesyn vil blive behandlet med afsæt i Folkeskoleloven og Habermas' teori. Afklaringen af folkeskolens rolle anno 2005 vil danne baggrund for en perspektivering omhandlende diskussionen om folkeskolens udvikling... Køb adgang for at læse mere

Folkeskolens dilemma | Semesteropgave

[1]
Bedømmelser
 • 01-10-2012
  God inspiration. Relevant emne og problem.