Folkeskolen og Grundtvig | KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Folkeskolen og Grundtvig | KLM

Studieprodukt i KLM:

Problemformulering
Hvad er den danske folkeskoles opgave i dag? Er der tegn på at folkeskolen vil ændre sig med tiden? Kan folkeskolen, som vi har i dag, sammenlignes med den skole, som Grundtvig var fortaler for? Er folkeskolen stadig dannelse til duelighed?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Problemformuleringsrefleksion 2
Metode 3
N.f.s grundtvig 3
Analyse og diskussion 3
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Emnebegrundelse
Der er meget fokus på folkeskolen i dag, både omkring hvad folkeskolen skal og ikke skal, hvilke krav skal den leve op til og mange andre ting. Derfor er det spændende, at se lidt nærmere på folkeskolen, hvordan er den, og hvordan den måske bliver i fremtiden.
Grundtvig var en person, som have nogle markante holdninger i forhold til, hvordan skolen skulle være, det er derfor interessant at kigge nærmere på, om en mand der levede fra 1783- 1872, stadig har stor indflydelse på, hvordan folkeskolen er bygget op i dag.

Problemformuleringsrefleksion
Denne problemformulering er relevant for faget KLM, da dette fag har som mål, at man blandt andet skal forholde sig til skolens dannelsesopgave, forberede skolens elever til at tage del i samfundet og udvikle elevernes kritiske sans. Derfor er det yderst relevant, at vide hvor disse visioner om skolen kommer fra, og hvor folkeskolen bevæger sig hen imod i fremtiden.

Metode
For at finde svar på problemformuleringen, vil jeg først kigge nærmere på Grundtvigs baggrund og se hvorfor og hvordan han havde de tanker, holdninger og meninger. Derefter vil jeg perspektivere den med folkeskolens formålsparagraf i dag, og se på spørgsmålet om skolen stadig er dannelse til duelighed. I hele opgaven bliver der perspektiveret til skolens opgave i dag... Køb adgang for at læse mere

Folkeskolen og Grundtvig | KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.