Undervisningsdifferentiering i teori og praksis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 12
  • 3802
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 30-03-2002

Afløsningsopgave: Undervisningsdifferentiering i teori og praksis

Afløsningsopgave i skolen i samfundet om undervisningsdifferentiering i teori og praksis.

I denne opgave har jeg valgt at beskæftige mig med undervisningsdifferentiering, som via den nye folkeskolelov fra 1993 blev et væsentlig begreb indenfor den danske folkeskole.

Her vil jeg se på nogle af de problemer, som gør det vanskeligt at udføre undervisningsdifferentiering på skolerne.

Jeg vil også komme ind på teamsamarbejde, som er blevet mere udbredt på skolerne og til sidst vil jeg komme ind på skolernes fysiske rammer, som er nødvendig for at kunne udføre en ordentlig undervisningsdifferentiering.

Som afslutning vil jeg fremhæve nogle af de erfaringer, jeg har gjort på de 2 skoler, jeg i løbet af året har beskæftiget mig med. Det er mine praktikophold på Toftehøjskolen i Storvorde, og så har jeg besøgt Hirtshals kommuneskole, hvor jeg har talt med to lærere om, hvordan undervisningen foregår på deres skole.

Indhold

Indledning…………………………………………………………………………… side 2
Teori: …………………………………………………………………………………. side 2
Undervisningsdifferentiering …………………………………………………………… side 2
Fysiske rammer…………………………………………………………………………. side 3
Teamsamarbejde………………………………………………………………………... side 4
Undervisningsdifferentiering i praksis:…………………………………… side 4
Undervisningsdifferentiering …………………………………………………………... side 4
De fysiske rammer ……………………………………………………………………… side 5
Teamsamarbejde ……………………………………………………………………….. side 7
Egne erfaringer på Toftehøjskolen og
Hirtshals Kommuneskole………………………………………………………. side 8
Toftehøjskolen………………………………………………………………………….…side 8
Hirtshals Kommuneskole………………………………………………………………….side 9
Konklusion………………………………………………………………………… side 11

Uddrag

Teori
Undervisningsdifferentiering:
I 1993 blev der lavet en ny folkeskolelov. Undervisningsdifferentiering var et af de vigtige begreber, der blev indført og som har stor betydning for skolens og klassens organisering og tilrettelæggelse. Undervisningsdifferentiering betyder helt præcist, at undervisningen tilpasses eleverne.

I den sammenhæng er det vigtigt, at man ikke forveksler ordene og sammenhængen mellem ordene undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering, da
elevdifferentiering betyder, at eleverne bliver tilpasset undervisningen, hvilket er det, der blev afskaffet ved den nye folkeskolelov. For at vende tilbage til
undervisningsdifferentiering, så betyder det som sagt, at undervisningen skal tilpasses den enkelte elev. Med forslaget til §18 stk.1 i folkeskoleloven er der lagt øget vægt på, at folkeskolen gennem undervisningens tilrettelæggelse i alle fag tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og elevens udviklingsniveau.

Undervisningsdifferentiering. siger ifølge §18 stk. 4 i folkeskoleloven, at på hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne.

Paragraffen er et udsagn om, at samfundet har defineret nogle overordnede mål med at drive skole, og at elever og lærere i samarbejde må finde ud af,
hvad der skal arbejdes med i skolen og hvordan, for at eleverne kan få det ud af deres skolegang, som formålet med skolens virksomhed handler om. Undervisningen skal være tilrettelagt, så den enkelte elev kan få mest ud af undervisningen gennem et samarbejde med de andre elever og deres lærer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i teori og praksis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.