Matematik og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 13
  • 3942
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2008
  • 22-04-2008

0.-2. klasse, 3.-6. klasse, 7.-10. klasse: Matematik og undervisningsdifferentiering

Opgave i matematik om undervisningsdifferentiering i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilke muligheder har vi for at tilgodese den enkelte elev når vi i matematikundervisningen
kun har et matematikbogsystem til rådighed?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Definition af undervisningsdifferentiering 2
Hvorfor undervisningsdifferentiering? 3
Hvordan undervisningsdifferentiering? 4
Bogsystemer 5
Vores praktik – og undervisningsdifferentiering 7
Konklusion 11
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
I Folkeskolelovens § 18 stk. 1 står der:
”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder,undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger”.
Dette betyder, at vi som folkeskolelærere er forpligtet på at planlægge og udfører vores
undervisning, så vi tilgodeser den enkelte elevs forskellige kompetencer og forudsætninger for at lære nyt stof.
Vi har i gruppen været i praktik i henholdsvis indskolingen, mellemtrinet og udskolingen
på forskellige folkeskoler. Fælles for vores praktik var, at man i matematikundervisningen
fulgte et bogsystem, eksempelvis Matematik-tak og Faktor.

Vi havde hver især planlagt et undervisningsforløb til praktikken, hvor vi i en periode lagde
vægt på undervisningsdifferentiering. I vores planlægning, havde vi vores tvivl om det var
muligt at tilgodese, hver enkelt elevs forudsætninger og behov uden, at vægten kun blev
lagt på opgavedifferentiering... Køb adgang for at læse mere

Matematik og undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.