Folkemord i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 18
  • 6356
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 18-04-2004

Eksamensopgave: Folkemord i historieundervisningen

Eksamensopgave i historie om folkemord.

Problemformulering
- Hvilke historiske, politiske og samfundsmæssige forhold har gjort folkemordet muligt?

- Hvorfor kom nazisterne til magten i Tyskland?

- Var udryddelsen af jøderne et mål fra starten? Eller var det en følge af udviklingen?

- På baggrund af erfaringerne omkring folkemord fra 2. verdenskrig og efterfølgende, er det oplagt at stille spørgsmålet: Kan noget tilsvarende ske igen?

Indhold

Problemformulering 2
Emneindkredsning 2
Weimar-republikken 2
Weimar-republikkens fald 3
Hitler 5
Nazismen som ideologi 7
NSDAPs partipogram: 7
Jødepolitikkens udvikling 8
Nazisterne kommer til magten 8
Nürnberg-lovene 10
Krigen 12
Holocaust 13
Hvorfor Holocaust 15
Didaktiske overvejelser 16
Litteraturliste 18

Uddrag

Emneindkredsning
Vi har valgt i opgaven at fokusere på mordet på de europæiske jøder frem for andre offergrupper, herunder russiske krigsfanger, mentalt handikappede, sigøjnere og politiske modstandere. Vi har valgt dette fordi jøderne udgjorde den største enkeltgruppe, fordi de nok var de mest intensivt forfulgte og på grund af det tilsyneladende fravær af en rationel begrundelse for forfølgelsen af netop jøderne. Det er netop gennem denne irrationelle fokusering på en objektivt set ufarlig gruppe og ved sin effektivitet i forsøget på at nå målet, at Holocaust udskiller sig markant fra mange andre folkemord.

---

Didaktiske overvejelser
2. verdenskrig og Holocaust er en stor del af historieundervisningen af åbenlyse årsager – vi skal lære af historiens fejltagelser. Udfra folkeskolens formålsparagraf kan Holocaust bruges til at argumentere for nødvendighed for at opdrage til demokrati, forståelse for og tolerance af andre kulturer.

Ud fra fagets CKF'er33 kan man uddybe argumentationen i det eleverne skal:... Køb adgang for at læse mere

Folkemord i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.