Undervisningsdifferentiering | Eksamensopgave SIS

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 9
  • 1976
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2005
  • 09-02-2007

Undervisningsdifferentiering | Eksamensopgave SIS

Eksamensopgave i skolen i samfundet med fokus på undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
Hvilke typer differentiering har man tidligere haft i skoleregi?
Hvorfor er der behov for undervisningsdifferentiering?
Hvad siger folkeskoleloven á 1993 omkring undervisningsdifferentiering?

Indhold

Problemformulering: 2
1. Differentiering gennem tiden 2
1.1 Marcus Fabius Quintilianus 2
1.2 1814 - 2
1.3 1903 - 2
1.4 1937 - 3
1.5 1958 - 3
1.6 1969 - 3
1.7 1975 - 3
2. Hvorfra kommer behovet? 4
2.1 De 7 intelligenser 4
2.2 Social arv 5
2.3 Hvorfor lige netop nu 6
3. Hvad siger folkeskoleloven om undervisningsdifferentiering. 6
Vurdering / diskussion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Differentiering gennem tiden
1.1 Marcus Fabius Quintilianus
Quintilianus der levede fra 35 – 95 e.kr kom med en tese som ligner vores princip omkring undervisningsdifferntiering forbløffende meget.

En forudsætning for en god skoleundervisning er det, at lærern tager graden af elevernes modtagelighed i betragtning og at han ikke underviser hen over hovederne på den, for
"kar med snævre åbninger tager ikke imod væske, hvis alt for meget hældes ud over dem på én gang, men de fyldes let, hvis man hælder i en tynd og jævn stråle eller måske endda dråbe for dråbe". Heraf følger, at læreren må tage hensyn til sin klasses almindelige niveau, men egentlig også, at undervisningen derudover må individualiseres.

1.2 1814
De sidste knap 200 år har der i skolen været differentiering i en eller anden form. Der var skolediffentiering der bestod i bl.a. almueskolen, borgerskolen, realskolen og latinskolen der havde hvert sit formål. Almueskolen skulle uddanne landboer, borgerskolen stod for håndværkere, realskolerne sørgede for at uddanne handelsfolk, og latinskolerne forberedte dets elever til universitetet.
1.3 1903
80 år senere, i 1903, kom liniedifferentieringen hvor borgerskolen og latinskolen blev
afskaffet, og der blev oprettet en folkeskole hvor mellemskolen og realskolen indgik... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering | Eksamensopgave SIS

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.