Synopsis om tosprogede børn i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrinDansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1397
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 08-02-2004

Synopsis om tosprogede børn i danskundervisningen

Opgaven er en synops i forbindelse med eksamen i dansk. Der er fokus på tosprogede børn i danskundervisningen, og forskellige sprogtilegnelsessyn og teorier beskrives.

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 1
Teori side 1
Afrunding side 4
Litteraturliste side 5

Uddrag

Indledning
Da ni procent af eleverne i den danske folkeskole er tosprogede, er det som dansklærer vigtigt, at være opmærksom på de tosprogede elevers sproglige udvikling.1
Det er vigtigt at være bevidst om, at undervisningen skal tilrettelægges på en anden måde, når dansk er elevernes andetsprog. Den sproglige opmærksomhed og didaktikken må være helt anderledes set i forhold til undervisning af elever med dansk som modersmål.
”Hvis læreren har bare et lille kendskab til elevernes modersmål, kan han meget bedre forstå elevernes fejltyper og tilrettelægge undervisningen”.2
Da vi i vores kommende virke som dansklærere har en pligt til at have viden inden for netop dette felt, vil vi i dette oplæg give et bud på hvilken teori, man med fordel kan anvende i arbejdet med tosprogede elever.
Derfor lyder vores problemformulering som følgende:
- Kan vi som undervisere, ved hjælp af intersprogsteorien, være med til at udvikle de tosprogede elevers talte og skrevne sprog, og hvordan?
- Hvad kan vi som sproglige vejledere bruge en intersprogsanalyse og et helsætningsskema til?
- Er det en anden didaktik vi som undervisere skal benytte i arbejdet med tosprogede elever?
- Hvis dette er tilfældet, hvordan tilrettelægger man så sin undervisning mest hensigtsmæssigt som sproglig vejleder?... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om tosprogede børn i danskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.