Integration af fremmede i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie/samfund
  • Godkendt
  • 12
  • 4358
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 1998
  • 26-01-2012

Afløsningsopgave: Integration af fremmede i Danmark

Jeg vil i denne afløsningsopgave i historie/samfund undersøge integrationen af fremmede i Danmark.

Problemformulering:
Herunder vil jeg beskrive de fire integrationsformer, hovedprincipperne i regeringens integrationspolitik samt de fremmedes grundlæggende rettigheder.

Jeg vil se på to kernepunkter i integrationen af de fremmede; sprog og arbejde.
Hvad er problemet omkring disse to emner? Hvad går der galt og hvorfor? Man fornemmer, at der ikke er behov for den samme integration af alle fremmede kulturer. Jeg vil løbende berøre dette emne.

Jeg har desuden valgt at inddrage en tabel over de forskellige partiers holdninger til fremmede, for at give et overblik over de forskelle, der præger partierne.

Ordet "integration" bliver tit brugt i forbindelse med flygtninge og fremmede i Danmark. "De skal integreres", bliver der sagt, men hvad betyder dette..?

Hvad indebærer dette..? At de skal lære det danske sprog, lære danske traditioner og kultur at kende..? Skal de glemme deres egen kultur..?

Er målet med integration af fremmede, at vi skal have en flok mennesker, der ikke er danske, til så vidt muligt at tænke og handle på dansk.

Eller er målet, at vi skal stræbe efter et mere nuanceret billede, hvor vi åbner op og giver plads til forskellige livssyn, kulturer og traditioner i det samme lille land?

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Indledning 2
Problemformulering 2
Hvorfor er spørgsmålet om de fremmede oppe netop nu? 2
Definition af integration 3
Assimilation: 4
Segregation: 4
Smeltedigel-strategi: 4
Pluralistisk integration: 5
Hvad er de enkelte partiers integrationspolitik? 5
Enhedslisten: 6
Socialistisk folkeparti: 6
Det radikale venstre: 6
Centrum-demokraterne: 6
Socialdemokratiet: 6
Det konservative folkeparti: 7
Venstre: 7
Fremskridtspartiet: 7
To kernepunkter: 8
Sprog 8
Diskussion 8
Arbejdsmarkedet 10
Diskussion 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning:

Mennesker er altid flyttet fra det ene sted til det andet, og alle kontinenter er blevet bosat af fremmede og flygtninge på forskellige tider i historien. Der er mange forskellige grunde til, at mennesker forlader et område og flytter til et andet. De søger måske bedre landbrugsjord arbejdsmuligheder eller uddannelse, Måske tvinges de væk på grund af krig, forfølgelse, oversvømmelser, jordskælv eller hungersnød.

En ting er fælles for alle, når man kommer fra et sted til et andet, så er man en fremmed. Derved opstår der to spørgsmål: "Er jeg klar til at blive taget imod?" og "er de klar til at tage imod mig?"

Hvorfor er spørgsmålet om de fremmede oppe netop nu?
For det første er regeringen netop nu ved at omlægge integrationspolitikken, fordi der er opstået tvivl om hvorvidt den nuværende integrationslov, overholder flygtningekonventionen på bolig mrådet. Og for det andet er antallet af flygtninge / indvandrere steget markant, de seneste år.

I 1984 udgjorde udlændinge 2% af befolkninger, 1997 er tallet oppe på 4,5% hvilket svarer til 237.695 I mellemtiden har 144.427, fået dansk statsborgerskab og skal derfor lægges oveni (her fra skal vi dog trække 72.298, da disse kommer fra norden, EU-lande og Nordamerika. Alt i alt ca. 300.000 "indvandrere" . Asylansøgerantallet har været konstant på mellem 4000 og 6000 om året.

Indtil 1996 har en stor del af asylansøger været somaliere , da de vækker opsigt i gadebilledet, blandt andet pga. deres udseende og hudfarve. Denne gruppe har påkaldt sig mere opmærksomhed end andre grupper. Et aktuelt eksempel herpå er debatten om de to somaliske skolepiger i Odense. Pigerne blev nægtet undervisning af to lærere hvis de bar deres tørklæde i skole. Flygtningene er blevet mere synlige i gadebilledet og det i en sådan grad, at det er ved at gå op for danskerne, at Danmark er blevet et Multietnisk samfund... Køb adgang for at læse mere

Integration af fremmede i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.