Flow og sanser | Vygotsky og Csikszentmihalyi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 11
  • 3485
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 28-03-2005

Eksamensopgave: Flow og sanser | Vygotsky og Csikszentmihalyi

Eksamensopgave i psykologi om flow og sanser i undervisningen.

Problemformulering
• Hvad er flow og hvad vil det sige at være i flow?
• Hvilken betydning har sanserne for læringen?
• Er der en sammenhæng mellem Vygotsky`s ”zone for nærmeste udvikling” og Csikszentmihalyi´s ”Flowzone”?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Hvad er Flow 3
Autotelt selv 5
Sanser 6
Vygotsky og Flowzonen 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Metode
Vi har valgt at skrive om Flow, som er et begreb der er udviklet af Mihaly Csikszentmihalyi fra Ungarn. Vi har ofte hørt begrebet nævnt, i forbindelse med faget pædagogik / psykologi, og fandt det enormt spændende at undersøge begrebet nærmere. Vi fandt hurtigt ud af, at der ikke var så meget tilgængeligt litteratur omkring flow begrebet, og valgte derfor at benytte bogen ”Flow – Optimaloplevelsens psykologi ” af Mihaly Csikszentmihalyi og tage udgangspunkt i denne i vores opgave. Med udgangspunkt i Jean Jaques Rousseau og Martin Spang Olsen´s ”Sang Dans og Slagsmål”, vil vi se på sansernes betydning i forbindelse med flow og læring. Under vores arbejde med flowzonen, så vi en mulighed til at se på Vygotsky's zone for nærmeste udvikling, og drage paralleller mellem de to.

Hvad er Flow
Optimaloplevelsen og Flow = en tilstand, hvor folk er så engagerede i en aktivitet, at alt andet synes uden betydning. Oplevelsen er i sig selv så nydelsesfuld, at folk ville udføre dette arbejde alene, fordi de nyder det… også selvom det koster dem penge.

At være i flow vil sige at være i harmoni med sig selv, man har orden i sin bevidsthed, og ved hvad det er man søger. Hvis man først har været i flow vil man højst sandsynligt prøve på at komme det igen, da man opnår en stærk følelse af glæde og koncentration omkring det man foretager sig. Når
man befinder sig i en flow tilstand vil der ofte være fem elementer tilstede. Disse elementer er følgende:1
• Fuld koncentration og opmærksomhed
• En høj grad af motivation
• Udfordringer og kompetencer der matcher
• Manglende tidsfornemmelse
• Fordybelse... Køb adgang for at læse mere

Flow og sanser | Vygotsky og Csikszentmihalyi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.