Fisk og sundhed i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 19
  • 4683
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Fisk og sundhed i madkundskab

Eksamensopgave i madkundskab om fisk og sundhed.

Problemformulering
Vores primære hensigt med denne opgave er at illustrere, hvordan undervisning i faget hjemkundskab kan gennemføres med emnet fisk, med fokus på fiskens ernæringsmæssige kvaliteter. Vi håber igennem oplysning og tilberedningsmetoder at kunne medvirke til at reducere fordommene om fisk.
Hvilke ernæringsmæssige kvaliteter rummer fisken?
Hvilke fordomme har danskerne til fisk og hvordan ændres disse?
Hvilke konsekvenser har fiskens vej fra hav til bord for kvaliteten?

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 2
Forskellige varianter af fisk s. 3
Ernæring i fisken s. 4
- kulhydrat s. 4
- protein s. 4
- fedt s. 5
Vitaminer og mineraler s. 5
Kvalitet s. 6
- den sensoriske kvalitet s. 6
- den mikrobiologiske kvalitet s. 6
- den sundhedsmæssige kvalitet s. 6
Fisken fra hav til bord s. 7
Frisk fisk lugter ikke – fisk og fordomme s. 8
Undervisningsforløb s. 11
Eksempel på undervisningsindhold s. 13
Didaktiske overvejelser s. 15
Konklusion s. 17
Opskrifter s. 18
Litteraturliste s. 19

Uddrag

Indledning
Gennem det praktiske og teoretiske arbejde med fisk i hjemkundskab, er vi blevet opmærksomme på fiskens betydning for menneskets ernæring. I CKFén for faget hjemkundskab er sundhed et af de synsvinkler, der skal anlægges, ligesom levnedsmidler – deres oprindelse og kvalitet hører til fagets kerneområder.1
Vi mener således, at fisk med fokusering på fiskens ernæringsmæssige værdi, har et stærkt fagligt omdrejningspunkt.

Vi vil forklare, hvilke faktorer, der spiller ind på det faktum, at danskerne ikke spiser nok fisk. Ernæringseksperter anbefaler danskerne at spise 300 gram fisk om ugen, men de færreste følger anbefalingerne. Stadig alt for mange danskere spiser næsten aldrig fisk og skaldyr, fremgår det af en landsdækkende undersøgelse lavet af Veterinær og fødevaredirektoratet. 2
At danskerne ikke spiser nok fisk, tror vi ikke skyldes smagen, men snarere uvidenhed hvad man skal stille op med fisken.

Emnet fisk og sundhed er bredt emne, som betyder, at vi både omfattende og perifert kommer til at berøre flere synsvinkler, kerneområder og virksomhedsformer. Her tænker vi bl.a. på områder som samfundsmæssige vilkår, hygiejne, tilberedning, forbrug, økonomi, politik, praktiske og håndværksmæssige virksomhedsformer.

---

Undervisningsforløb
Vores fiktive undervisningsforløb tager udgangspunkt i et 6. klasses begynderhold med tre ugentlige timer, fordi vi mener, at emnet fisk egner sig godt til dette klassetrin. Således kræver arbejdet med fisk en vis sikkerhed og rutine i hjemkundskabslokalet. Kravene til hygiejnen er i forbindelse med fisk store, og på det håndværksmæssige område kræves det, at eleverne er i stand til at føre kniven og kan holde på den glatte fisk.

Kravene i formålsparagraffen stk. 2 forsøges efterlevet i vores undervisningsforløb, hvor vi gennem det praktiske arbejde vil anskueliggøre for eleverne via praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver at fisk hører til i de danske hjem.
Vi mener, emnet fisk kan opfylde hovedparten af kravene i hele fagets formålsformulering. Således efterleves også kravet i stk. 3: …samt for den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet.
Vi har i undervisningsforløbet valgt at arbejde projektorienteret.

---

Målet med undervisningen
Den primære målsætning er give eleverne indsigt i fiskens ernæringsmæssige kvaliteter. Sekundært vil vi illustrere fiskens alsidige anvendelsesmuligheder og påvirke elevernes fordomme, vaner og livsstil gennem oplysning og praktisk arbejde.

---

Eksempel på undervisningsindhold
I 2.lektion foreslår vi, at eleverne arbejder mod kostprogrammet Ankerhus. Vi tror, at illustrationerne og ernæringsberegningerne, som kan udarbejdes i kostprogrammet, har en god effekt på elevernes indsigt i energifordelingen. For at fange børnenes interesse foreslår vi at anvende burger med pommes frites og cola som et af eksemplerne, der kan sammenlignes med en ret hvori fisk indgår... Køb adgang for at læse mere

Fisk og sundhed i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.