Farvelære og sykørekort i håndarbejde 4. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Håndarbejde
  • Godkendt
  • 8
  • 2279
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2001
  • 29-08-2001

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Farvelære og sykørekort i håndarbejde 4. klasse

Et fagdidaktisk håndarbejdesforløb, hvor farvelære og syteknikker benyttes.

Emne:
Farvelære samt sykørekort der skal munde ud i et ”fisketæppe” til dekorering af et vindue.

Emnebegrundelse:
Vi har valgt, at arbejde inden for områderne farvelære og sykørekort, da vi mener, at de hører til de vigtigste emner i faget på 4. klassetrin, som er det trin vi har valgt at tage udgangspunkt i.

Vi ønsker, at lægge ud med farvelære, da vi ser det som en forudsætning for, at kunne arbejde med tekstilprodukters sammensætning. Dernæst har vi valgt, at arbejde med sykørekortet, fordi det i vores færdige produkt giver os en mulighed, for at kombinere begge emner. For at visualisere emnerne, vil vi lade opgaven udmunde i et ”fisketæppe”.

Problemformulering:
Vi ønsker i denne opgave, at belyse følgende spørgsmål:
• Hvordan kan man undervise i farvelære i forhold til håndarbejdsmaterialer?
• Hvordan kan man arbejde med sykørekort på en anden og mere interessant måde end den velkendte måde med papirsyning?
• Hvordan kunne en optimal sammensætning, af de to ovenstående emner se ud?

Indhold

Emne
Emnebegrundelse
Problemformulering
Projektets indhold:
Didaktiske overvejelser:
Jf. studieordning:
Jf. faghæftet:
Den håndværksmæssige virksomhed:
Den skabende virksomhed:
Det samfundsmæssige og kulturelle indhold:
Uddybelse af valg af emne:
Beskrivelse af forløbet:
Udarbejdelse af fisken:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Projektets indhold:
• Læreren præsentere projektet / emnet.
• Farvelæreoplæg.
• Eleverne laver farvecirkel.
• Læreren forklarer symaskinens opbygning samt funktioner.
• Oplæg vedrørende udarbejdelse af fisk og ”fisketæppe”.

Forklaring af mål, indhold, fremgangsmåde, arbejdsmetoder, materialer med mere.
• Eleverne påbegynder arbejdet med fiskene. Sideløbende undervises eleverne gruppevis (3-4 af gangen, alt efter holdets størrelse) om symaskinen. Disse elever laver hver især forsøg med symaskinen for at tilegne sig forståelse og kundskaber med arbejdet med denne maskine. Samtlige elever gennemgår denne proces.
• Der arbejdes videre med fiskene og ”fisketæppet” laves færdigt.
• Udstilling og evaluering på klassen.

Didaktiske overvejelser:
Jf. studieordning:
I henhold til studieordningen hvor der står omtalt, at vi som studerende skal udarbejde 3 studieforløb der alle omhandler teori og praksis har vi forsøgt at drage koblinger mellem de krav studieordningen stiller og vores egen lyst til at udvikle os. Disse koblinger er valgt udfra egne ideer der udspringer af den opgave vi er blevet stillet.

I studieordning står der under mål beskrevet hvordan vi som studerende skal opnå indsigt og færdigheder i tekstile arbejdsprocesser og produkter, som er af betydning for undervisning og læring. Efter at have modtaget undervisning og draget vores egne erfaringer i faget, har vi valgt et emne, der har stor relevans for faget i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Farvelære og sykørekort i håndarbejde 4. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.