Fisk eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 15
  • 4078
  • PDF
  • Vordingborg Statsseminarium
  • 2006
  • 06-03-2007

7.-10. klasse, Undervisningsforløb: Fisk eksamensopgave

Eksamensopgave i hjemkundskab med hovedvægt på fisk. Inklusiv et undervisningsforløb om fisk til en 7.klasse.

Problemformulering:
Hvordan kan vi som kommende folkeskolelærere bidrage til, at eleverne får skærpet deres interesse for fisk både som interessant og relevant måltid, men også som ernæringsrigtig mad?

Indhold

• Indledning side 2
• Emnebegrundelse side 2
• Problemformulering side 2
• Fiskens historie, plads hos forbrugeren side 2
o Oikos og Polis
• Fiskens næringsværdi side 3
o Kulhydrat, protein og fedt
o Vitaminer og mineraler
• Fisken som levnedsmiddel side 5
o Hygiejne
o Bakterier
• Undervisningsforløb side 7
• Didaktiske overvejelser side 10
• Sammenfatning side 11
• Litteraturliste side 12

Uddrag

Indledning
Interessen for fisk er faldende, og det er kun en lille brøkdel, der når frem til elevernes madpakker.
Vi har valgt at lave et undervisningsforløb, der har til hensigt, at fremme elevernes kendskab og
forståelse for fisk. Derigennem håber vi på, at kunne skabe lyst og interesse hos eleverne, så de i
højere grad vil vælge fisken til og ikke fra.
Vores intentioner som hjemkundskabslærere, er at skabe en undervisning, hvor eleverne tilegner sig
færdigheder og kundskaber, så de kan virke i et køkken ,og der ud over får kendskab til de vilkår og
værdier som hjemkundskab har i samspil med natur, kultur og samfund. Eleverne skal lærer at
samarbejde i et fællesskab og gennem skabende og eksperimenterende opgaver skal de opleve det
sansemæssige og æstetiske aspekt af faget. Ud fra disse mål har vi lavet et undervisningsforløb,
hvor vi har forsøgt at komme omkring de 4 centrale kundskabs- og færdighedsområder, som
eleverne skal have kendskab til. De vil med udgangspunkt i virksomhedsformerne, blive uddybet
nærmere i vores undervisningsforløb.
I den praktiske del af eksamen vil vi beskæftige os med fisk på mange måder, for at give et bud på
hvordan fisken kan gøres attraktiv i forhold til festmåltidet, aftensmåltidet og madpakken... Køb adgang for at læse mere

Fisk eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.