Semesteropgave om firtakts benzinmotor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 18
  • 2884
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2003
  • 09-02-2004

7.-10. klasse, Undervisningsforløb: Semesteropgave om firtakts benzinmotor

Semesteropgave i fysik/kemi om firtakts benzinmotor med tilhørende undervisningsforløb til 9-10. klassetrin.

Titel: Firtakts benzinmotor.

Problemformulering
Teorien som bruges omkring motorens arbejde.

Indhold

Faglig- pædagogisk projekt i fysik 2
Indledning: 2
Hvordan og hvorfor valgte jeg dette emne: 2
1. Didaktiske overvejelser: 3
1.1Lektionsplanlægning: 4
2. Indledning til emnet: 4
2.1 Historisk udvikling af motorer: 5
3.Motorers arbejde: 5
3.1 Varmeteoriens første hovedsætning: 6
3.2 Arbejde: 8
3.2.1 Gassens arbejde: 8
3.2.2 Forbrænding: 10
4. De fire takter i en benzin motor: 11
5. Afslutning: 13
6. Konklusion: 14
7. Litteraturliste: 14
Bilag 15
Bilag 1: Firetaktsmotorens opbygning: 15
Bilag 2: P-V Digram: 16
Bilag 3: Firetaktsprincippet: 17

Uddrag

Indledning :
Projektet er beregnet til elever i 9-10 klasse, for at vise at der er stor sammenhæng mellem fysiske teorier, love og udstyr som bruges i hverdagen.
Jeg antager, at eleverne i 9-10 klasse, allerede har lært nogle af de teorier som er nødvendigt for forståelse af motorers arbejde, som f.eks. tryk, kraft, forbrænding, osv.
Men der er også nogle teorier som elever har ikke lært, som f.eks. varmeteoriens første hovedsætning, disse vil jeg forklare i undervisningen.
Jeg vil udarbejde dette projekt på et højre niveau end 9-10 klassetrin, men min præsentation vil baseres på et niveau som er tilpasset og forståeligt for 9-10 klasse.

Hvordan og hvorfor valgte jeg dette emne:
Efter lange overvejelser omkring dette projekt, har jeg udvalgt nogle emner som jeg tror vil være interessant for både lærer og elever: informationsteknologi, vind og vejr, varmetab, motorers arbejde og magnetisme.
Jeg har snakket med tre elever som går i 8. klasse og en som går i 9. klasse, og vist dem listen. Der var tre drenge og en pige, alle fire valgte motorers arbejde.
Da jeg spurgte dem, hvorfor de valgte netop dette emne, svarede de ”Vi mener det er interessant”.
I Fælles mål for fysik/ kemi, under afsnittene ”Formål for faget fysik/ kemi” og ”Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund”, står der:
At eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om firtakts benzinmotor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Semesteropgave om firtakts benzinmotor.