Menneskets og chimpansens evolution

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3680
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 1999
  • 29-04-2000

Eksamensopgave: Menneskets og chimpansens evolution

Eksamensopgave i biologi om evolution og genetik.

Problemformulering

Der er ingen chimpanser i Jomfruens Egede! (Jomfruens Egede er i denne forbindelse billedet på en dansk skov) Vi ved det, for vi har selv set efter. Men hvorfor er det egentlig sådan? Når vi nu er så relativt nært beslægtede med chimpansen, hvorfor er det så kun os mennesker, og ikke chimpanserne, der lever i/ved de danske skove? I dag er chimpansens naturlige levested regnskoven.

Vi vil besvare spørgsmålet “Hvorfor er der ingen chimpanser i Jomfruens Egede?” ved at beskrive:

* Menneskets og chimpansens evolutionsmæssige og genetiske forskelle
* Kroppens evolution
* Adfærd og leveforhold for den østafrikanske chimpanse
* Skovenes udvikling, klima og vækstbetingelser.

Indhold

1) Indledning s. 3

2) Problemformulering s. 3

3) Evolution og genetik s. 4
- Evolutionsteorier s. 4
- Indbyrdes udviklingslinie påvist via DNA-analyse s. 5
- Kønnet formering s. 5
- Meiose s. 6
- Meiose og evolution s. 6
- Evolutionsmæssig gevinst ved kønnet formering s. 6

4) Kroppens evolution s. 7
Den oprejste krop s. 7
Håndens udvikling s. 7
Bevægelsesapparatets udvikling s. 7
Tyggefunktionen s. 8

5) Den østafrikanske chimpanse (Pan troglodytes) s. 8
Geografisk udbredelse s. 8
Habitat s. 8
Adfærd/livsform/bevægelser s. 9
Føde s. 9
Redskaber/våben s. 9
Fjender/en truet art s. 9
Formering s. 9
Udseende s. 10
Følelser og sprog s. 10

6) Skovene s. 10
Udviklingen s. 10
Klima s. 10
Vækstbetingelser s. 11
Perspektiver s. 11

7) Konklusion s. 12

8) Litteraturliste s. 13

Uddrag

Indledning:

På baggrund af nye forskningsresultater og fossiler, mener man at kunne fastslå, at menneskets nærmeste levende slægtning er chimpansen. Menneskeaben Australopithecus afarensis, som levede i det østlige Afrika, har gennem millioner af år udviklet sig til det vi blandt andet i dag kender som Homo Sap. Sapiens (mennesket) og Pan troglodytes (chimpansen).

Forskerne går i dag ud fra den teori, at Australopithecus-flokkene blev opsplittet (måske efter en naturkatastrofe) således, at en gruppe individer blev henvist til at (over-)leve på savannen. Denne drastiske ændring i leveforhold må have bevirket en drastisk ændring i adfærd og levevis hos savanne-flokken. Og de individer, der bedst kunne tilpasse sig de nye forhold, har haft størst held med at overleve længe nok til at få levedygtigt afkom. Blandt andet har evnen til at gå oprejst på to ben været afgørende for overlevelse på savannen, men også evnen til at udvikle og bruge redskaber og våben har været livsvigtig. Endelig mener man, at evnen til at udvikle et nuanceret talesprog har hjulpet arten til overlevelse.

Vi vil belyse, hvilke omstændigheder, der fra en fysiologisk og anatomisk iagttagelse gjorde det muligt for Australopithecus at udvikle sig til det, den er i dag. Vi vil prøve at beskrive hvilke ændringer der er sket med skelettet og begrunde dette. Herunder hvilken praktisk betydning det har haft for den enkelte art.

Evolution og genetik

Evolutionsteorier
Indtil for ca. 200 år siden troede man, at livet var skabt i "flere omgange". Man troede, at Gud havde skabt alle levende væsener én for én - som det står i Biblen. Man antog - som noget helt naturligt - at alle levende væsener blev ved med at være som, de var skabt.

Først udviklede Lamarck - senere Darwin - tanken om, at verden, og dermed livet, er foranderligt.

Darwins evolutionsteori er baseret på tanken om selektion; de individer, der har de mest fordelagtige egenskaber, har også størst chance for at overleve og sætte afkom i verden. Egenskaberne er arvelige, hvorfor de videreføres til kommende generationer. Således mente Lamarck eksempelvis, at giraffens lange hals var et... Køb adgang for at læse mere

Menneskets og chimpansens evolution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.