Undervisningsforløb om filtning af billeder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Håndarbejde
  • Godkendt
  • 11
  • 2320
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 01-12-2005

Undervisningsforløb om filtning af billeder

Undervisningsforløb i håndarbejde om filtning af billeder til en 4. klasse.

Vi har valgt at lave et undervisningsforløb for 4. klassetrin, der tilgodeser både drenge og pigers interesse. Vi har valgt at fokusere på et gammelt håndværk, filtning, som er blevet moderne igen. Vi ser i dag filtning anvendt på utallige måder såsom beklædning i form af hatte, tørklæder, tøj, smykker, pynt, sko m.v., men også brugsgenstande som tehætter, æggevarmere og grydelapper.
Vi har dog valgt at arbejde med filtning via billeder. Vi mener, at gennem billeder får eleverne mulighed for at udtrykke og kommunikere følelser, tanker og kundskaber på en måde som de klassiske, intellektuelle og rationelle fag ikke giver mulighed for.

Indhold

Indledning ____________________________________________________ side 2
Begrundelse for valg af emne _____________________________________ side 2
Formål med forløbet ____________________________________________ side 3
Elevforudsætninger _____________________________________________ side 3
Teori _________________________________________________________ side 4
Redskabs- og materialeliste _______________________________________ side 5
Lærerplan for filtning af billeder ___________________________________ side 6
Uddybning af ”2. Filtning af billeder” _______________________________ side 7
Perspektivering ________________________________________________ side 8
Afrunding _____________________________________________________ side 8
Litteraturliste __________________________________________________ side 9

Uddrag

Begrundelse for valg af emne
Vi har valgt emnet ”Filtning af billeder”, da det filtede billede, udover at indføre eleverne i
håndværket filtning, er en brugsgenstand hvormed man kan kommunikere tanker, følelser og
kreativitet.

Filtning af billeder er med til at:
- udfordre forestillingsevne og fantasi
- skærpe nysgerrigheden
- styrke motorik og sanser
- styrke helhedstænkning og kreativ tænkning
- træne stillingtagen, kombinationsevne og beslutningstagen
- bevidstgøre om det nonverbale sprog
- træne refleksion
Filtning appellerer til både drenge og piger, idet det er et helt åbent forløb med rige muligheder for at omsætte egne ideer til et konkret produkt. Filtning er en taktil og kinæstetisk proces, som stimulerer
koncentrationen hos såvel drenge som piger... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om filtning af billeder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.