Eksamensopgave om filosofi med børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 10
  • 3389
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 02-05-2005

Eksamensopgave om filosofi med børn

Eksamensopgave i religion om filosofi med børn.

Problemformulering
I denne opgave vil jeg undersøge nærmere, hvad det er for et samfund, vi lever i, og hvad det gør ved os som mennesker. Jeg vil med udgangspunkt i Kierkegaard og Sokrates, gå dybere ind i, hvad filosofi egentlig er, og om det overhovedet er noget for børn.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Et samfund hvor vi snakker, i stedet for at tale
Mit syn på dannelse og undervisning i lyset af Kierkegaard
Sokrates og den majeutiske metode
Hvad er filosofi med børn?
Filosofi i den danske folkeskole
Problemstillinger ved filosofi i kristendomsundervisningen
Afslutning
Oplæg til eksamen
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det er svært at holde rede på tiden vi lever i, men det er ingen sag at finde ud af, hvad klokken er. Vores tidsalder stiller store krav til individet, og uvisheden er ikke en forbigående tilstand1. Dette kan medføre en rodløshed, der kræver, at vi som mennesker skal søge svar på filosofiske og eksistentielle spørgsmål for at finde et ståsted. Vi må som lærere medvirke til at skabe og danne eleverne, så de kan finde deres eget ståsted i deres tid og kultur. I Formål for faget kristendomskundskab formuleres denne opgave for læreren således: ”Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen.”

Eleverne skal således opnå en indsigt i, hvor vigtigt det er at forholde sig til sit medmenneske og dermed til sig selv blandt andet gennem myterne. Jeg vil i denne opgave undersøge om filosofi med børn kan være en måde at møde disse forskellige former for livsspørgsmål og svar som blandt andet findes i myterne; og om det er en måde, hvorpå børn kan lære at omgås vor tids uvished, samtidig med at de bevarer deres natur som værende fantasifulde, nysgerrige og spørgelystne børn i forhold til livet og dets gåder. Filosofien fylder meget i kristendomsfaget og ckf'en Livsfilosofi og etik er indskrevet som den første. Ved arbejde med ckf'en håber jeg ligeledes at kunne være med til at højne kristendomsfagets berettigelse i folkeskolens tværfaglige undervisning... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om filosofi med børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.