Filosofi i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Ingen givet
  • 5
  • 1983
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2008
  • 25-07-2010

Synopsis: Filosofi i skolen

Problemformulering
Hvordan kan man arbejde med livsfilosofi og i indskolingen?

For at svare på problemformuleringen, vil vi undersøge nedenstående underpunkter:
Hvad er livsfilosofi?
Hvordan bruger vi fagfilosofien?
Hvordan filosoferer børn?
Problematisering af livsfilosofien.
Hvordan kan man bruge livsfilosofien i Kristendomsundervisning?

Indhold

Indledning:
Problemformulering
Livsfilosofiens tradition i Danmark
Livsfilosofi
Børn og filosofi
Livsfilosofi og fagfilosofi
Filosofi og Kristendom
Afslutning

Uddrag

Indledning:
I faghæftet for faget kristendomskundskab er ”Livsfilosofi og etik” den første af de fire CKF'er, som faget indeholder. Ser man på både trinmål, slutmål og fagets formål, så er der en klar tendens til, at livsfilosofien skal inddrages i en religiøs sammenhæng. ”I formål for faget” stk. 4 står der bl.a. ”Gennem mødet med forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig stillingtagen og handling…” Livsspørgsmål skal altså behandles ud fra et religiøst perspektiv. Når det kommer til undervisningsvejledningen og beskrivelsen af, hvor filosofi i skolen bør tage sit udgangspunkt og, hvordan det skal udføres, er Faghæftet mere tvetydigt. Hovedtanken er, at filosofi handler om at blive klogere på sig selv og den verden vi lever i. Vi er som mennesker ”fælles om at spørge til og søge efter mening med livet…”(UVM 2004 s. 50). Man ser især filosofien som en pædagogisk metode, der i særlig grad i de første skoleår er brugbar til at reflektere over eksistensvilkårene.

Livsfilosofiens tradition i Danmark
Livsoplysning i folkeskolen er en tradition, der går tilbage til Grundtvig, som mente, at vores lyst til livet skulle vækkes. Livsfilosofiens status i faget kristendomskundskab kan spores tilbage til Grundtvigs tale om livsoplysning, men også Løgstrup har sat sit præg på livsfilosofien. De to mænd har den teologiske baggrund som fællesnævner.
Grundtvig ses ikke som en typisk livsfilosof, men han beskæftigede sig som før nævnt med livsoplysningens rolle i den danske skole generelt med tanker om liv og død, hvilket han har til fælles med livsfilosofferne.
Faghæftet er tydeligt inspireret af Løgstrup, dette ses i de mange fællestræk, der er mellem bogen ”Undren og Eftertanke” af forfatterne Bo Rasmussen og Børge Troelsen og Faghæftet. Mens mange vil mene, at skolen skal forberede eleverne på videre uddannelse og arbejdsmarkedet, mener Løgstrup, at dette kun er en del af skolens opgave. Den anden er tilværelsesoplysningen. Det er vigtigt for, at vi som mennesker ikke føler meningsløshed ved livet, når vi får fri fra arbejde. Selvom Løgstrup ikke uddyber denne tilværelsesoplysnings indhold, kan man, ud fra begreberne han anvender, godt se hans egen skabelsesteologiske livsfilosofi som dette.

Livsfilosofi
Livsfilosofi handler grundlæggende om, at finde ud af, hvad livet handler om og hvad meningen er med livet. For at kunne besvare dette spørgsmål, må man undersøge, hvordan mennesket forholder sig til forskellige begreber som f.eks. lykke og frihed. Man prøver på at finde ud af og forstå, hvordan mennesket forholder sig til verden, andre mennesker, sig selv og livet
”Livsfilosofi betyder både at filosofere over livet, men vigtigere også at filosofere ud fra livet.” ”Det er ikke filosofi at undre sig over hvad som helst, men det er filosofi at undre sig over det ufattelige, at vi lever, trækker vejret og gør andet der for os voksne er blevet så selvfølgeligt.”... Køb adgang for at læse mere

Filosofi i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.