Semesteropgave om filmmusik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 17
  • 4410
  • PDF
  • Haderslev Statsseminarium
  • 2004
  • 31-10-2004

Afløsningsopgave, Undervisningsforløb: Semesteropgave om filmmusik

Semesteropgave i musik om filmmusik.

Opgaven er baseret på Musikliniens projekt A - Musiklyt.

Filmen der er brugt som basis for analyse er "I Kina spiser de hunde".

Der skal siges, at denne opgave kun beror på den auditive lytning til selve filmmusikken. Der blev koblet en ekstra funktionsanalyse på til to kendte danske salmer. Disse to har jeg valgt ikke at vedlægge, da dette ville blive en form for facitliste til andre, der skulle lave funktionsanalyse på disse to salmer.
Opgaven er bygget op omkring et undervisningsforløb med filmmusik som tema.

Indeholder også et undervisningsforløb til en 8. klasse i musik, der varer hele året.

Forfatterens kommentar

Opgaven blev anset for meget god og gennemarbejdet.

Indhold

Indledning s. 1
Filmmusikkens historie s. 1
Den danske filmscenes musikhistorie
Analyse af filmmusikken til ”I Kina spiser de hunde” s. 3
Den umiddelbare oplevelse
Form
Klang/sound
Melodi/tema
Rytmik/tempo
Sammenfattende helhedsvurdering
Musikkens funktion i forhold til billederne s. 6
Sted
Handling
Klip
Lyd
Musikken i forhold til billedet
Musikkens funktionsforskelle s. 7
Undervisningsforløb s. 8
Klassetrin
Overordnede mål
Indhold
Metode
Afrunding af opgaven s. 13
Bilag:

Uddrag

Indledning:
Musikken har været en stor del af filmens univers siden stumfilmenes begyndelse. Diskussionen kan så være, om musikkens funktion har været den samme gennem alle disse år. Med denne opgave vil vi først og fremmest finde frem til, hvilken funktion filmmusikken har for helhedsoplevelsen af en film. Ud fra dette, vil vi finde frem til, hvilke didaktiske metoder der kan bruges, i ”formidlingen” af filmmusikkens funktion, i et undervisningsforløb om filmmusik... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om filmmusik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Semesteropgave om filmmusik.