Fedme, kost og adfærd i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 18
  • 6873
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Fedme, kost og adfærd i biologi

Eksamensopgave i faget biologi om emnet fedme, kost og adfærd.

Problemfelt og emneafgrænsning
Når man skal ud og undervise i sundhedsbegreber, må man kende til sit fags begrænsninger. Der er mange aspekter af sundhedsundervisningen som biologi ikke formår at dække og jeg tvivler på at det er effektivt nok, hvis man ikke involverer andre fag. Heldigvis arbejder man i dag i folkeskolen i lærerteams og i samarbejde med f. eks. dansk, idræt og hjemkundskab vil udbyttet og mulighederne blive meget større og sjovere.

Jeg vil i min opgave bevæge mig gennem emnet fedme på en sådan måde, at jeg har følgende problemformulering: Hvordan forholder jeg mig til fedme i biologifaget? Jeg vil gøre det med min fremtid som biologilærer i tankerne og anser det for nødvendigt at starte med at forstå mennesket som biologisk væsen. Hvad er det for processer og betingelser som definerer os som biologiske væsener? Hvad er det som adskiller os fra dyrene? Dette udgangspunkt anser jeg for meget grundlæggende, da det også kan anvendes i mange andre biologiske sammenhænge og det vil være en viden som man vender tilbage til igen og igen. Herunder vil jeg blandt andet komme nærmere ind på fordøjelsessystemet, optagelsen af mineraler og vitaminer og nødvendigheden af disse.

Jeg vil derefter gå ind og kigge på fedme og konsekvenserne af at være fed. Hvad er fedme? Og hvad er det betinget af? Jeg vil kigge på de følgesygdomme som er en årsag af fedme. Jeg vil også kigge på menneskets udvikling og kost med evolutionære øjne. Har vores syn på sundhed og spisevaner ændret sig?

Jeg vil til sidst i opgaven gøre mig nogle didaktiske overvejelser over hvordan netop dette emne bedst muligt kunne formidles i folkeskolen i faget biologi. Hvordan kan jeg som biologilærer være med til at bidrage til at sundhed integreres bedre i elevernes fremtidige udvikling?

Indhold

Indledning Side 3
Problemfelt og emneafgrænsning Side 4
Mennesket som biologisk væsen Side 5
Vores kost og dens bestanddele Side 7
Fedtstoffer Side 7
Proteiner Side 8
Kulhydrater Side 9
Vitaminer og mineraler Side 9
Fordøjelsen Side 10
Appetit og sult Side 11
Kostens betydning Side 12
Årsager til fedme Side 13
Kønnene og fedtfordelingen Side 14
Fedme og fedt i et evolutionært perspektiv Side 14
Fedme i et historisk perspektiv Side 15
Fedme og konsekvenser Side 16
Formidling af fedme Side 17
Sammenfattende opsamling Side 18
Litteraturliste Side 19

Uddrag

Indledning
Fedme og overvægt er emner som er meget oppe til debat i medierne. Antallet af fede eller overvægtige mennesker er gennem de sidste år steget. Alene er antallet af fede danskere vokset med 100.000 til 340.000 på ti år1. Stigningen tæller ikke en bestemt aldersgruppe eller et bestemt køn, men alle2. Fedme har længe været anset som skadeligt for helbredet. Det har vist sig at en sådan fysisk tilstand har en medvirkende årsag til sukkersyge, blodpropper og hjertekarsygdomme. I de senere år har det også vist sig at fedme er ved at blive et samfundsproblem3.

Trods alle disse foruroligende kendsgerninger stiger antallet af overvægtige i både i- og ulande4 ikke mindst hos børn og unge5. Fænomenet ”Klassens tykke dreng” eksisterer ikke på samme måde længere. Der sidder nu i hver skoleklasse 4 elever, som er klassens tykke drenge. Der er flere måder at kigge på hvad idealet i dag er. Det kulturelle ideal i den vestlige verden i dag er at være slank som alle fotomodellerne, men flere og flere bliver fede og dette bevirker, at det er mere accepteret at være fed i dag. Det biologiske ideal bestemmes udfra BMI-tabeller. Ved at kigge på den enkeltes højde og vægt, bestemmes det hvorvidt man er fed eller undervægtig. Vores normalitetsbegreb rykkes hele tiden i takt med at flere og flere mennesker bliver fede. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at tage fat tidligt i folkeskolen og anvende undervisningen til at opbygge børnenes muligheder for at tage vare på deres egen og andres sundhed6. Vi skal være bedre til at integrere sundhedsundervisningen i folkeskolen og ruste børnene med en viden, som giver dem mulighed for at træffe valg angående deres egen og andres sundhed... Køb adgang for at læse mere

Fedme, kost og adfærd i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.