Undervisningsforløb om farveteorier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 3
  • 512
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsplan: Undervisningsforløb om farveteorier

Et lille undervisningsforløb/undervisningsplan i billedkunst om farveteorier. Det indeholder korte mål, er på 8 lektioner og har et lille forslag til evaluering.

Indhold

Mål:
Strategi:
1.+2. lektion
3.+4. lektion
5.+6. lektion
7.+8. lektion
Dokumentation:
Evaluering:

Uddrag

Mål:
Målet med undervisningen at eleverne får viden om og opnår færdigheder i:
• farvers funktion som udtryksmiddel i billeder samt mulighederne for at udtrykke sig gennem farver.
• farvelære samt ord og begreber i forbindelse hermed, så de kan drage nytte af denne viden til opnåelse af færdighedsmålet.
• kunne anvende farver i eget maleri for herigennem at udtrykke sig.
• forståelse for, hvordan de i hverdagslivet kan udtrykke sig med farver via billedets formsprog samt bevidstgøres om de farvepåvirkninger, de udsættes for i den verden de lever i.

---

1.+2. lektion
Farvetrekanten, farver gensidig påvirkning og baggrundsfarvers virkning introduceres, hvorefter eleverne individuelt arbejder praktisk med farvetrekanten. Eleverne skal eksperimentere og selv erfare hvordan farver påvirker hinanden.
Gennem arbejde med farvetrekanten skal eleverne opnå viden om, at denne kan anvendes til systematisering/anskueliggørelse af farvernes blandingsforhold. Herved... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om farveteorier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb om farveteorier.