Bachelor om fantasy i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 8766
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Bachelor om fantasy i engelsk

Bacheloropgave i engelsk om fantasy i engelskundervisningen.

Problemformulering

På baggrund af min undren i indledningen, vil jeg i min opgave undersøge om fantasy-genren motivere eleverne, og hvorfor den måske gør det.

Samtidig vil jeg se på samfundets krav til det at kunne læse engelsk i dagens Danmark, og dermed hvordan man underviser i læsning i faget engelsk i 9 klasse.

Derfor har jeg valgt at se nærmere på Edward Broadbrigdes undervisningsmateriale: ”Hands on Fantasy".

Indhold

Indledning
Problemformulering.
…Fantasy-genren…
De tre fantasmer.
”Hvorfor fantasy?”
”Det gode” vs. ”Det onde” i Tolkiens univers.
Helten i fantasy-genren.
…Samfundet ifølge Giddens…
Livsstil, identitet og værdi.
De sociale relationer.
Virkelighed kontra fantasy.
…Samfundet… - Brugen af engelsk læsning.
…Engelsk læseundervisning i 9 klasse... - Hvordan? og hvorfor?
Tekstforståelse og læsekompetencer.
Dialogen.
Motivation.
Læseprocesteorier.
…Undervisning i fantasy genren… Edward Broadbrigdes undervisningsmateriale ”Hand on Fantasy”, et muligt forslag
Broadbrigde og æstetik.
Opgaverne i materialet.
Kritik af Broadbrigde.
…Efterskrift…
…Litteraturliste…

Uddrag

Indledning:
Det fantastiske, det eventyrlige eller slet og ret fantasy – kært barn har mange navne. Jeg har været fascineret af det fantastiske univers siden første gang min mor læste ”Løven, heksen og garderobeskabet” højt for mig. Men aldrig har jeg fundet ud af, hvorfor netop denne genre gjorde sådan et stort indtryk på mig – og for den sags skyld stadig gør.

Dette er en af grundene til at jeg skriver denne opgave, men også fordi fantasy-genren igen har gjort sit indtog i vores stressede og forjagede hverdag, og børn verden over læser igen fantasy med stor lyst; men hvad er fantasy-genren egentligt?

Når man skal arbejde med fantasy-genren er det mest oplagt, at man arbejder med de trykte medier i undervisningen, selvom fantasiens nye universer allerede har gjort sit indtog i de danske biografer, for ikke at tale om biografer overalt i verden.

Men hvorfor blomstre fantasy genren netop nu? Kan det have noget at gøre med vores samfundsstruktur? Vores informationsspækkede hverdag, hvor Internettet og computeren spiller en stadig større og større rolle?

I vores samfund er det næsten en nødvendighed at kunne tale engelsk, for ikke at tale om, at læse engelsk. Jo mere vi skal bruge EDB og Internet i vores hverdag, jo mere vigtigt bliver det, at engelsk kommer højt i vores prioritering. Derfor er målet også at tage fat på sproget engelsk. For betyder engelske sprog lige så meget som det danske i vores samfund?

De tre fantasmer.
Det, der kendetegner fantasy-romaner i forhold til andre genrer er, at de oftest foregår i en parallel verden til vores, som kan indeholde mytiske væsner med overnaturlige evner. Fantasy-genren forsøger ikke at få os til at tro på, at bøgerne foregår i en virkelig verden, som science fiction-genren gerne vil. I stedet fungerer den ofte som en erstatning for vores verden, og kan derfor bruges til at fortælle noget om vores samfund.
Egentligt rummer den fantastiske litteratur 4 undergenrer; eventyr, fantasy, horror og science fiction, hvor jeg så har valgt at tage fat på fantasy-genren, fordi jeg syntes at dette er en god måde at motivere eleverne til at læse. Fantasy genren fascinerer mange mennesker, både voksne og børn, og derfor er det god læsemotivation. At tænke sig, at man kan leve sig ind i et helt andet univers og slippe levende ud af det, det er motivationens grundbegreb!
Denne genre udmærker sig ved, at indeholde to adskilte verdener: Den virkelige verden og en fremmed overnaturlig verden, man kan også sige, at der er en empirisk og en fantastisk verden... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om fantasy i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.