Brug fantasien i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 24
  • 9747
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2001
  • 04-04-2004

0.-2. klasse, Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Brug fantasien i billedkunst

Eksamensopgave i billedkunst om fantasi i billedkunst.

Til sidst i eksamensopgaven er der et undervisningsforløb om netop at bruge fantasi i billedkunst til en 2. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man i folkeskolen, her i opgaven med særligt henblik på faget billedkunst, skabe rammer for at eleverne får mulighed for at udvikle disse begreber som erkendelse, fantasi og lyst til at lære?

Indhold

2. Indledning s. 2
3. Problemformulering s. 2
4. Udvikling af faget billedkunst s. 3
5. Eventyrets betydning for barnet s. 4
5.1. Fantasien s. 5
5.2. Lysten til at lære s. 6
5.3. Erkendelsen s. 8
6. Hvad kan faget billedkunst? s. 9
6.1. Billedsproget s. 10
6.2. Tænkningen s. 11
7. Hvordan kan emnet anvendes i folkeskolen? s. 12
7.1 Tværfaglighed s. 12
7.2. Dannelse s. 13
7.3. Medbestemmelse s. 15
7.4. Undervisningsdifferentiering s. 15
7.5. Min målsætning s. 16
7.6. Undervisningsforløb s. 16
8. Konklusion s. 19
1.
Bilag:
1. Hemisfære-oversigt s. 21
3. Litteraturliste s. 23

Uddrag

I folkeskolens formål, paragraf 1 stk. 2 står der at: Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse , at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

I samme åndedrag har jeg, gennem mit arbejde som lærer i faget billedkunst, set, hvordan et fags muligheder er blevet negligeret til at være en kreativ appendix til et af de andre fag. Eller hvorledes fagets indhold er blevet hensat til en niche, hvor alverdens hobbyaktiviteter har kunnet udleves.
Efter min mening er faget mere end bare det, og det er netop derfor, jeg mener, det er vigtigt at vende tilbage til folkeskolens formåls paragraf, '1 stk. 2 for at kunne beskrive essensen i faget nemlig fantasien, erkendelsen og lysten til at lære.

Samt at give et bud på, hvorfor eventyret har den særlig egenskab i at være et af mange emner, der kan være med til at fremme disse begreber.
Ligeledes er det væsentligt, at pointere at sigtet med netop at arbejde med genren eventyr er ikke kun , at eleverne tilegner sig dens struktur eller dens særlige kendetegn, men at de gennem arbejdet med denne, gives mulighed for at være i stand til at forstå sig selv- at eventyrets funktion som erkendelsesemne er det væsentligste, og det er fantasien, som er den bærende del.

Tillige er hensigten med denne opgave at give et bud på, hvorfor jeg mener, at billedkunst er ligegyldig i den henseende, hvis man kun ønsker at undervise i billedkunst for fagets skyld.
Det er derimod de muligheder faget indeholder, for at eleverne får mulighed for følgende: At opnå selverkendelse, styrkelse i brugen af deres fantasi og lysten til at lære. Det er de tre væsentligste ting.
Altså ikke for fagets skyld, men faget er til for elevernes skyld. Derfor er undervisningforløbet tilrettelagt som et tværfagligt forløb. Dette er for at tilgodese elevernes mulighed for fordybelse i emnet samt at opprioritere faget på en værdifuld måde.

Ingelise Flensborg mener i ”Temaer i billedpædagogik” at: ”I læreprocesserne er det primære sigte at sætte emner og temaer i forbindelse med børnenes egne erfaringer. Der bør være læreprocessernes mål at udvikle en forståelsesform hos børnene, som sætter dem i stand til at forstå sig selv, som en del af en helhed”.....
(Tema i billedpæd. S. 14)

Men hvorfor er billedkunst så velegnet til at opnå selverkendelse, fantasi og lysten til at lære gennem? Og hvad er det faget kan bidrage med? For at forstå dette, må man se på , hvorledes faget har udviklet sig fra at være et fag baseret på ren tekniklære, til et erkendelsesfag.

Herefter ønsker jeg at beskrive, hvilke muligheder eventyret som begreb har for at udvikle først fantasi, så lysten til at lære og til sidst erkendelse hos eleven.
Desuden beskrive hvilke didaktiske begreber, der må medtænkes, således undervisningsforløbet sidst i opgaven overholder de af folkeskolelovgivningen fastsatte love herfor samt paragraf 1 stk. 2... Køb adgang for at læse mere

Brug fantasien i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.