Brug fantasien i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 24
  • 9747
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2001
  • 04-04-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Brug fantasien i billedkunst

Eksamensopgave i billedkunst om fantasi i billedkunst.

Til sidst i eksamensopgaven er der et undervisningsforløb om netop at bruge fantasi i billedkunst til en 2. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man i folkeskolen, her i opgaven med særligt henblik på faget billedkunst, skabe rammer for at eleverne får mulighed for at udvikle disse begreber som erkendelse, fantasi og lyst til at lære?

Indhold

2. Indledning s. 2
3. Problemformulering s. 2
4. Udvikling af faget billedkunst s. 3
5. Eventyrets betydning for barnet s. 4
5.1. Fantasien s. 5
5.2. Lysten til at lære s. 6
5.3. Erkendelsen s. 8
6. Hvad kan faget billedkunst? s. 9
6.1. Billedsproget s. 10
6.2. Tænkningen s. 11
7. Hvordan kan emnet anvendes i folkeskolen? s. 12
7.1 Tværfaglighed s. 12
7.2. Dannelse s. 13
7.3. Medbestemmelse s. 15
7.4. Undervisningsdifferentiering s. 15
7.5. Min målsætning s. 16
7.6. Undervisningsforløb s. 16
8. Konklusion s. 19
1.
Bilag:
1. Hemisfære-oversigt s. 21
3. Litteraturliste s. 23

Uddrag

I folkeskolens formål, paragraf 1 stk. 2 står der at: Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse , at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

I samme åndedrag har jeg, gennem mit arbejde som lærer i faget billedkunst, set, hvordan et fags muligheder er blevet negligeret til at være en kreativ appendix til et af de andre fag. Eller hvorledes fagets indhold er blevet hensat til en niche, hvor alverdens hobbyaktiviteter har kunnet udleves.
Efter min mening er faget mere end bare det, og det er netop derfor, jeg mener, det er vigtigt at vende tilbage til folkeskolens formåls paragraf, '1 stk. 2 for at kunne beskrive essensen i faget nemlig fantasien, erkendelsen og lysten til at lære.

Samt at give et bud på, hvorfor eventyret har den særlig egenskab i at være et af mange emner, der kan være med til at fremme disse begreber.
Ligeledes er det væsentligt, at pointere at sigtet med netop at arbejde med genren eventyr er ikke kun , at eleverne tilegner sig dens struktur eller dens særlige kendetegn, men at de gennem arbejdet med denne, gives mulighed for at være i stand til at forstå sig selv- at eventyrets funktion som erkendelsesemne er det væsentligste, og det er fantasien, som er den bærende del.

Tillige er hensigten med denne ,,,

---

7.6. Undervisningsforløbet
For at opnå alsidighed og undervise i overensstemmelse med min målsætning, besluttede jeg, at følgende stof og aktiviteter skulle indgå: Elevens og lærerens fortællen, egne erfaringer med genren, oplæsning, læse- og stavetræning, samtale, tegnefilm, dukketeater, dias, o-løb, leg/ordleg/sangleg, fremstilling af plancher med billeder, tegninger og tekster,
tegne/male/klippe/klistre aktiviteter samt lerarbejde.

Selve undervisningsforløbet beroede på et tværfagligt emnearbejde, hvori fagene dansk, billedkunst og idræt indgik. Dels for at give eleverne en mulighed for fordybelse i kraft af et øget timetal samt at skabe en helhedspræget undervisning.
Undervisningen indeholdte... Køb adgang for at læse mere

Brug fantasien i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.