Bacheloropgave om fairplay og konkurrencebegrebet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 8812
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2006
  • 16-03-2007

Bacheloropgave om fairplay og konkurrencebegrebet

Bacheloropgave i idræt om fairplay, konkurrencebegrebet og dannelse i skolen.

Problemformulering
Hvordan kan undervisning i konkurrencebegrebet og fairplay i idrætsfaget i folkeskolen have indflydelse på elevernes dannelsesmuligheder?

Indhold

Forord 2
Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 4
Kampen, dansen og legen 5
Fairplaybegrebet 10
Udvikling af lege- og konkurrencebegrebet 12
Løgstrups etik 14
Kants pligtetik 16
Løgstrup, Kant og fairplay 18
Klafkis solidaritetsbegreb 18
Thomas Ziehe – subjektivering, fairness og solidaritet 21
Perspektivering 23
Konklusion 23
Litteraturliste 25

Uddrag

Forord
I denne opgave vil jeg undersøge relevansen af brugen af konkurrencebegrebet i
idrætsundervisningen i folkeskolen. Jeg mener, at det er gangbart at lade konkurrence være en del af undervisningen, idet det indeholder mange aspekter og muligheder inden for den menneskelige udvikling og dannelsen af et individ. I vid udstrækning har det meget med livets etiske overvejelser at gøre, om man kan se det positive i konkurrencen. Begrebet fairplay popper op i min tankevirksomhed som et begreb, der indeholder mange dannelsesaspekter i forhold til etik og moral.

Indledning

”Væk med konkurrence
med stopur og med fløjten
med sejrsskamlen, medaljeskramlen
eliteræs og sure fjæs
- væk væk væk.”3

Ovenstående citat er fra en gruppe idrætsinteresserede, som i 1970'erne tog rundt til skoler, klubber, seminarier og lignende, hvor de optrådte med teater, musik, film, foredrag etc. som et led i kampen og idrætsdebatten mod den daværende idrætsopfattelse. Der var mange, der var imod den idrætsbevægelse, der var opstået i forbindelse med præstationssporten, hvor det gjaldt om at være den, der kunne hoppe højest, springe længst og løbe hurtigst. Man mente, at det var skadeligt for skoleidrætten, hvor eleverne havde tendens til at opfatte elitesport, som værende det afgørende element i idrætsundervisningen. Det var ikke den rette pædagogiske ånd at undervise eleverne i konkurrence, men derimod skulle de undervises i samarbejdskunsten, fællesskabet, ligeværd for alle og optimal støtte for de såkaldt ”svage” elever. Frygten bestod i, at eleverne ville komme ud af folkeskolen med en opfattelse af idræt, der ikke svarede til det billede, man gerne ville give forældre og samfundet af idrætsfagets mulighed som dannelsesfag for elevernes udvikling.
De mange idrætsforeningers fremgangsmåde med udvælgelse af ”de bedste” set i forhold til discipliner og præstationsniveau var heller ikke populære, da de stod i modsætning til datidens pædagogiske overvejelser i forhold til elevens idrætslige udvikling af det fysiske, psykiske og sociale aspekt.
Den store medieinteresse, der var inden for præstationssporten, gjorde den endnu mere attraktiv for de elever, der kunne leve op til de vilkår, der kræves for at være en del af eliten inden for en given sportsgren. Problemet var bare, at sporten blev fremstillet i et dårligt lys i forhold til de ovennævnte pædagogiske principper... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fairplay og konkurrencebegrebet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.