Bacheloropgave om faglighed i musikfaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 19
  • 4909
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om faglighed i musikfaget

Bacheloropgave i musik om faglighed i musikfaget.

Problemformulering

Med 'fælles mål' stiller regeringen krav om større faglighed i de fleste af folkeskolens fag inklusiv faget musik. Dette er mit udgangspunkt for at skrive denne opgave.
Hvordan kan Zoltán Kodály og Carl Orffs musikpædagogik bidrage til at opfylde kravene om større faglighed og hvordan er deres dannelsessyn?
Hvordan ser virkeligheden ud i forhold til Thomas Ziehes syn på ungdomskulturen?

Indhold

1 Indhold 1
2 Indledning 2
3 Musikpædagogiske teorier 3
3.1 Kodály 3
3.1.1 Kodálys lærerrolle 6
3.1.2 Kodálys dannelsessyn 6
3.2 Orff 6
3.2.1 De 7 trin i Orff processen 7
3.2.2 Orffs lærerrolle 8
3.2.3 Orffs dannelsessyn 9
4 Udviklingen 10
5 Metodernes værdi og universalitet 13
5.1 Hvad kan alt dette så bruges til (konklusion)? 17
6 Litteraturliste 19

Uddrag

Det er mit ønske med denne opgave at præsentere de i problemformuleringen nævnte to store systembyggeres (Zoltán Kodály og Carl Orff) musikpædagogiske metoder og diskutere deres dannelsessyn og lærerrolle. Dette skal føre videre til en diskussion af deres værdi og universalitet i det moderne samfund. Jeg bruger Thomas Ziehes teorier om det moderne samfund.
Jeg har i læse- og skriveprocessen arbejdet sammen med X om at forstå de forskellige metoder og teorier rigtigt og for at begrænse vores opgaver til kun at omhandle det i problemformuleringen valgte emne. Det kan jo være svært at begrænse sig selv og det er derfor rart at have andre at snakke om sin opgave med, da vejlederne ikke må læse noget vi har skrevet, før efter den 19. december 2003. Vi har skrevet hver vores opgave, men med den samme problemformulering. Det er derfor vigtigt for mig at pointere at opgaverne ikke er ens, men godt kan have samme indhold, konklusion og budskab.

3 Musikpædagogiske teorier
Jeg vil her præsentere Zoltán Kodálys og Carl Orffs teorier og beskrive deres syn på hvad lærerroller og dannelse er. Jeg bruger primært 'Teaching Music in the Twentieth Century' (herefter bare Teaching Music) som kilde til mine observationer i det følgende, men jeg vil også henvise til Wolfgang Klafkis dannelsesbegreber.

3.1 Kodály
Zoltán Kodály (1882-1967), ungarsk komponist, blev kendt verden over for sit musikpædagogiske arbejde. Hans ideer om musikopdragelse blev udviklet på hans skoler af hans kolleger og elever. Alle elementer i Kodály-metoden er hentet fra andre steder. Fx er den helt essentielle solmisation hentet delvist fra det italienske tonenavnssystem og fra en engelsk musikpædagog.

Jeg tror at Kodálys teorier og metoder blev til mest på grundlag af de spændinger der var i forholdet mellem Østrig og Ungarn. Kodály havde en oplevelse af at den ungarske kultur og det ungarske sprog veg for østrigsk. Derfor tror jeg at Kodály-metoden delvist udspringer af et ønske om en kulturidentitet, men selvfølgelig også af en interesse for musik og musikpædagogik. Dette bygger jeg bl.a. på Kodálys arbejde med at samle ungarsk folkemusik sammen med komponisten Belá Bartók... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om faglighed i musikfaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.