Undervisningsforløb om tilsætningsstoffer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 2662
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2003
  • 12-03-2003

Undervisningsforløb om tilsætningsstoffer

Undervisningsforløb til en 7. klasse i fysik/kemi om tilsætningsstoffer.

Formål:
Formålet er, at eleverne skal tilegne sig viden om emnet tilsætningsstoffer, herunder farvestoffer, aromastoffer, konserveringsmidler, varedeklarationer, mm. med henblik på, at blive mere bevidste om hvad vi egentlig indtager af naturlige og syntetiske tilsætningsstoffer.

Indhold

Indledning:
Undervisningsforløbet:
Formål:
Generelle formål:
Praktiske rammer:
Elevernes forudsætninger:
Teori:
Tilsætningsstoffer:
Konsistensmidler
Konserveringsmidler
Kosmetiske midler
Tilsætningsstofferne og vores kroppe!
ADI (Acceptable Daglige Indtag)
Det skematiske forløb:
Valg af materiale:
Didaktiske overvejelser:
Evaluering af forløbet:

Uddrag

Indledning:

Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes det er meget interessant at lære, forstå og kunne bedømme brugen af naturlige og syntetiske tilsætningsstoffer i vores fødevarer i dag.
Jeg har valgt at køre forløbet i en 7. klasse da de har den rette alder til forstå og forholde sig til industriens brug af tilsætningsstoffer.
Jeg har valgt bogen "Kemien vi spiser" (af Svenn Wøjdemann fra Malling Beck) med tilhørende kopihæfte (med opgaver/forsøgsbeskrivelser). Se begrundelse senere i opgaven.

---

Praktiske rammer:
Forløbet forudsætter, at vi har et fysiklokale til rådighed med der tilhørende rekvisitter inklusiv stinkskab, elpisker og E-numre-væsker.
Eleverne skal medbringe blyant, viskelæder og kladdehæfte/papir.

---

Teori:
Da jeg bruger bogen ”Kemien vi spiser” og da jeg har angivet sidetal i forløbsplanen, har jeg her skrevet generelt om tilsætningsstoffer som man som lærer bør have som baggrundsviden inden man starter undervisningen i dette emne.

Tilsætningsstoffer:
Som udgangspunkt er tilsætningsstoffer enten naturlige eller syntetiske. De tilsættes fødevarer af mange forskellige grunde bl.a. kosmetiske, konserverende, konsistens osv. Fødevareloven definerer tilsætningsstoffer som: "Stoffer, som uden i sig selv at være fødevarer eller sædvanligt anvendte bestanddele af fødevarer er bestemt til at tilsættes fødevarerne for at påvirke fødevarernes næringsværdi, holdbarhed, farve, lugt, smag eller i øvrigt med teknologiske eller andre formål.1" Alle disse tilsætningsstoffer er opgjort på e... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om tilsætningsstoffer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb om tilsætningsstoffer.