Fagdidaktisk opgave i hjemkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Hjemkundskab
 • Godkendt
 • 6
 • 1818
 • PDF
 • Københavns Dag- og Aftenseminarium
 • 2002
 • 26-01-2012

3.-6. klasse, Afløsningsopgave, Praktikforløb, Undervisningsforløb, Praktikopgave: Fagdidaktisk opgave i hjemkundskab

Opgaven indeholder fagdidaktiske overvejelser understøttet af et efterfølgende praktikforløb.

Undervisningsforløb til en 6. kl.

Mål:
Mit overordnede mål var at gennemgå bagemetoder med eleverne (piskede, æltede og rørte deje),
samt retter med æg. Foruden dette var min hensigt også i forbindelse med fastelavn, at bage boller
med eleverne. Gennemgående var mit mål meget baseret på det praktiske.

Uddrag

Indledning:
I min tredje års praktik var jeg ude på Hjortespringskolen i Herlev. Skolen består af elever der
kommer fra forskellige sociale lag, da området omkring skolen er en blanding af socialt
boligbyggeri og parcelhuse. 70 % af eleverne kommer fra sociale boligbyggerier. Denne
forskellighed blandt eleverne bevirkede, at jeg som lærer i min planlægning, måtte fokusere på og
tage hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og erfaringer.
Jeg skulle for første gang undervise i hjemkundskab, hvilket jeg var meget nervøs over, da jeg ikke
følte jeg havde særlig mange erfaringer at trække på inden for netop dette fagområde. Jeg valgte
alligevel, at se det som en udfordring, som jeg forhåbentlig efterfølgende ville lære en masse af.
Klassen jeg skulle undervise i hjemkundskab var en 6 klasse med 23 elever, heraf 6 tosprogede. Der
var afsat 3 lektioner til faget om ugen. Med hensyn til mad budgettet, så måtte jeg bruge det beløb
der var nødvendigt for at min undervisning kunne fungere planmæssigt. Selve afhentningen af
varerne sørgede jeg selv for om morgenen inden hjemkundskabstimerne. På denne klasse var der
normalt tilknyttet to lærere, hvilket betød, at hende der var min praktiklærer ikke var til stede i de
uger jeg skulle undervise alene.
Efter at have været på besøg i den pågældende klasses hjemkundskabs timer, blev jeg enig med mig
selv om, at mine grænser var meget mere faste end deres egen lærers. Jeg besluttede mig derfor for,
at stille nogle krav til eleverne. Kravene mente jeg ville være vigtige at stille til disse elever, således
de havde nogle faste rammer at forholde sig til i deres ellers nok så forvirrede hverdag. Disse krav
var blandt andet, at de inden de begyndte at lave mad vaskede deres hænder og herefter tog
forklæde på. Ligeledes havde jeg lavet en oversigt i en plasticlomme med ansvarsområder på,
hvilke hver gang blev fordelt imellem de forskellige grupper. Dette var med til at give eleverne en
form for ansvar og en følelse af forpligtelse overfor vedligeholdelsen af køkkenet... Køb adgang for at læse mere

Fagdidaktisk opgave i hjemkundskab

[1]
Bedømmelser
 • 12-07-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  ikke særligt god inderholde ikke meget fagligt er skrevet meget i punkt form i form af madretter