Sociologi semesteropgave samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 6449
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 20-03-2007

Sociologi semesteropgave samfundsfag

Semesteropgave i samfundsfag om sociologi.

Problemformulering:

Hvordan kan en samfundsfagslærer i folkeskolen tolke begreberne dannelse og handlekompetence i 'Fælles Mål' set ud fra et nutidsperspektiv? Og hvilke fagdidaktiske overvejelser bør man gøre sig for at skabe en undervisning, der indtænker disse begreber?

Indhold

1. Indledning og problemformulering 2
2. Metode 2
3. Dannelse 3
4. Politisk dannelse som begreb 4
4.1 Outzen / habermas og systemverdenens kolonisering ind i livsverdenen 4
4.2 Velfærdssamfundet og et ’nationalt vi’ 5
4.3 Anne Knudsen der konstaterer at nationale samfundsideologier er fiktive 5
4.4 Konklusion af haas 5
4.5 German Gieseckes didaktik for politisk dannelse 6
4.6 Hvordan skal det abstrakte begreb ’medbestemmelse’ konkretiseres? 6
5. Handlekompetence som begreb 7
6. Diskussion og analyse af begrebet politisk dannelse 9
6.1 Delkonklusion 1 11
7. Fælles mål 11
7.1 ’Fælles mål’ og fagets dannelsesmæssige funktion 11
7.2 ’Fælles mål’ og handlekompetence 12
7.3 Vores fortolkning af dannelse og handlekompetence ud fra ’fælles mål’ 13
7.4 Delkonklusion 2 14
8. Praksiseksempel 14
8.1 Kort vurdering af praksiseksemplet og delkonklusion 3 16
9. Vurdering og konklusion 16
10. Litteraturliste 18

Uddrag

Vi lever i en tid hvor traditionerne er i opbrud, og hvor det enkelte individ vokser op i en kultur, hvor
man mere og mere selv skal vælge sine værdier. Børn og unge har muligheder som aldrig før, og det ene valg kan umiddelbart synes bedre end det andet. Alt er blevet relativt. I en sådan verden kan det som samfundsfagslærer være svært at vide, hvad man skal undervise i og danne til. ’Fælles Mål’ skaber skabelonen og nogle mål, men den fastlægger ikke valg af indhold eller vejen til de enkelte mål. Den kan tolkes, og læreren har sin metodefrihed. Når alt synes relativt, og samfundet den dag pumper de unge mennesker fulde af informationer – er det så bare op til den enkelte lærer at vælge, hvad eleverne skal undervises i? Endvidere kan man stille spørgsmålstegn ved om eleverne overhovedet skal undervises i samfundsfag? Nutidens unge bliver pumpet fulde af samfundsmæssige problemstillinger hver dag. Er det ikke nok? Bliver de ikke dannet af bare at være til stede og i live?... Køb adgang for at læse mere

Sociologi semesteropgave samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.