Sociologi semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 13
  • 3801
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2008
  • 21-09-2008

Undervisningsforløb: Sociologi semesteropgave

Semesteropgave i samfundsfag om fagdidaktisk opgave i sociologi.

Problemformulering:
Hvad skal læreren gøre sig af overvejelser om metode inden, undervejs og efter et
undervisningsforløb?
Hvilke redskaber og færdigheder skal eleverne tilegnes for selv at kunne arbejde med
samfundsfaglige problemstillinger?
Hvordan kan man undervise i sociologi i samfundsfag?

Indhold

Emnebegrundelse og problemformulering 3
Lærerens metodevalg og didaktiske overvejelser 4
Overvejelser inden undervisningsforløbet 4
Delkonklusion 5
Elevernes arbejde med samfundsmæssige problemstillinger 6
Eksempel på tilrettelæggelse af undervisningsforløb 6
Undervisningsmetoder i undervisningsforløbet 7
Delkonklusion 8
Didaktisk metode i praksis 9
Didaktiske overvejelser ud fra metode og Fælles Mål 9
Eksempel på gennemførelse af et undervisningsforløb 10
Delkonklusion 11
Konklusion 12
Lærerens metodevalg og didaktiske overvejelser 12
Elevernes arbejde med samfundsmæssige problemstillinger 12
Didaktisk metode i praksis 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Emnebegrundelse og problemformulering
I denne opgave vil vi arbejde med arbejdsformer og metode indenfor sociologi i samfundsfag i folkeskolen. Vi vil se på både, hvordan eleverne kan arbejde i faget og vi vil komme ind på hvilke didaktiske overvejelser læreren skal gøre sig for at undervise i faget. Endeligt vil vi komme ind på, hvordan man kan undervise i sociologi i samfundsfag i folkeskolen. Generelt set kan man sige, at arbejdet med sociologi i samfundsfag i skolen ikke er en selvstændig disciplin, men et område, der bliver arbejdet med bredt udover de forskellige undervisningsforløb gennem 8. og 9. klasse... Køb adgang for at læse mere

Sociologi semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.