Undervisningsdifferentiering i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 14
  • 3641
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 07-11-2005

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering i engelsk

Engelsk eksamensopgave, som er en fagdidaktisk opgave om undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
Hvordan gribes undervisningsdifferentiering an i engelsk undervisningen?
Hvordan organiseres undervisningen for at undervisningsdifferentiering lykkes?

Til belysning af vores problemformulering vil vi i opgaven starte med, at definere og kommentere undervisningsdifferentierings-begrebet. Herefter vil vi tage udgangspunkt i Howard Gardners teorier om de mange intelligenser og se på forskellige læringsstile, for at undersøge hvordan man bedst kommer omkring den enkelte elevs behov samt hvordan disse teorier føres ud i praksis.

Vi vil stille nogle af de fordele differentiering af undervisningen har, overfor nogle af de problemer, som gør det vanskeligt at implementere og udføre undervisningsdifferentiering på skolerne i praksis.

Vi vil komme ind på sammensætning af grupper med henblik på undervisnings-differentiering og afslutningsvis perspektivere denne viden til egne erfaringer.

Indhold

Indledning 2
Skitsering af klassen – med fokus på faget Engelsk 2
Problemformulering 3
Opgavens opbygning 3
Det længste ord i dansk retstavning 3
Hvorfor undervisningsdifferentiere? 3
Undervisningsdifferentiering i teori 4
Howard Gardner og de mange intelligenser 6
MI anvendt i klasseværelset 6
Læringsstile 7
Differentieringsmuligheder 8
Grundlag for planlægning af undervisningen. 9
Fordele og problemer 10
Konklusion 11
Litteraturliste: 13
Billag 1 14

Uddrag

Skitsering af klassen – med fokus på faget Engelsk
I forbindelse med vores praktik i 3.semester var vi ude i en 7. klasse, bestående af 25 elever med en lille overvægt af piger.

Størstedelen af klassen ligger i faget Engelsk på et 7. klasses niveau, mens de resterende 7 elever ligger væsentlig lavere. Årsagen hertil kan blandt andet findes i, at klassen har haft skiftende engelsklærere gennem de forløbene år, hvilket har medført at der ikke har været sammenhæng i undervisningen. Disse 7 svage elever fordeler sig mere eller mindre på et 4-5.klasses niveau, har kun et lille ordforråd, meget dårlig sprogforståelse og ringe grammatisk viden, så med en ny engelsklærer fra skoleårets start, har klassen desuden fået tildelt endnu en lærer i halvdelen af engelsktimerne. Denne lærer underviser eleverne på deres niveau i et andet lokale.

I vores praktikperiode på 4 uger, havde de dog valgt at udelade opdelingen, så vi kunne få endnu en udfordring. Dette gjorde at der i undervisningen i høj grad ville blive brug for differentiering, for at tilgodese alle elever. Både de dygtige der krævede ekstra udfordringer, og de svage der skulle kunne følge med og forstå indholdet i klasseundervisningen, samt i deres selvstændige arbejdsopgaver.

Når UVD præsenteres i bøger og i eksempler er det desværre ofte i forbindelse med tværfaglige projekter eller temaundervisning, hvor der er mere frie spilleregler i klasseværelset. Men er det muligt som lærer at differentiere undervisningen, når man står med skolens indkøbte bogsystem – uden at det decideret bliver i forbindelse med temaundervisning?... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.