Undervisningsforløb om EU i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 5
  • 2321
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 01-04-2004

Undervisningsplan: Undervisningsforløb om EU i samfundsfag

Denne opgave i samfundsfag omhandler et undervisningsforløb i samfundsfag.
Undervisningen foregår i en 9. klasse i København. Det overordnede emne i undervisningen inden for samfundsfag er EU.

Indhold

Indledning
EU-emnet
EU og Fælles mål
Dannelse
Undervisningsforløb
Evaluering:
Litteratur

Uddrag

Fagdidaktisk opgave i samfundsfag
Indledning
Nærværende opgave omhandler et undervisningsforløb i samfundsfag. Undervisningen foregår i en 9. klasse på X skole på Nørrebro i København. Det overordnede emne i undervisningen inden for samfundsfag er EU.
I denne opgave starter jeg med at beskrive X skole, derefter forholder jeg mig til emnet EU; dets relevans samt mine mål med dette emne. Efterfølgende ”holder” jeg emnet op mod Fælles mål for samfundsfag. Afslutningsvis uddyber jeg mit dannelsesideal i dette undervisningsforløb samt beskriver selve undervisningsforløbet som løber over 4 uger med 8 timer ugentligt.

”Mine” elever i 9.klasse består af 19 drenge og 13 piger. Dette store antal elever skal ses på baggrund af den undervisningsform man kører på HGO. Ca. 85% af eleverne er af anden etnisk baggrund og grundviden omkring det danske og europæiske samfund må generelt i klassen, ifølge deres lærere, betegnes som lav.

EU-emnet
Mit overordnede emne inden for samfundsfag bliver EU. Når jeg vælger at forløbet skal omhandle EU er det ud fra at samfundsfag dels har en fokusering på danske politiske anliggender og dels på internationale. EU forbinder disse to områder da EU i høj grad påvirker vores hjemlige politiske... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om EU i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.