Fagdidaktik - Volleyball

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • 10
  • 2688
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2000
  • 26-02-2003

Eksamensopgave: Fagdidaktik - Volleyball

På baggrund af fire ugers praktik på skole X valgte vi at skrive om et volleyforløb med en 7. Klassse.

Til at starte med havde vi tænkt os et basket forløb, men da klassen i den foregående tid havde haft dette, besluttede vi i samarbejde med klassens idrætslærer X at gennemføre et volleyforløb på 3 gange 2 lektioner. Idrætsholdet bestod af to små klasser på tilsammen 30 elever og ifølge læreren en nem og aktiv klasse.
Det var holdets første bekendtskab med volleyball.

Hensigten med volleyball.

Efter vi havde besluttet det faglige indhold (vores forløb skulle være volley), snakkede vi om, hvilke handleformer og perspektiver vi ønskede undervisningen skulle have. Handleformerne var at øve, træne. Samtidig afprøvede vi de perspektiver, vi ønskede eleverne skulle se, nemlig leg og konkurrence.
Målet med dette volleyforløb var, at eleverne skulle stifte bekendtskab med et af de store boldspil, få et overblik over regler og taktik, og opnå en fortrolighed med de mest almindelige slag: bagger- og fingerslag samt underhåndsserve.

De tre lektioner var bygget op efter følgende model:
1.Introduktion til dagens program
2.Opvarmning
3.Spil og træning af slag via lege og øvelser
4."Kamp" med lempelige regler
5.Evaluering

Målsætning for volley forløb.
Fysiske: At arbejde alsidigt fysisk med vægt på reaktion, koordination og bevægelighed.

Psykiske: At kunne reflektere over egen kunnen og motivere hinanden.

Social: At fokusere på samarbejde. Vores undervisning var lukket/lukket, dvs. det var os, der bestemte indhold og form.

Teknisk: At give eleverne mulighed for at lære volleyball i dens grundform. Dvs.
opstilling på banen, regler, fingerslag, baggerslag og underhåndsserv.

Didaktisk: At få indsigt i volleyball og opnå en fortrolighed til spillet, samt at finde interesse i spillet.

Fagdidaktik - Volleyball

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.