FN's rolle i konflikter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 8715
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 14-01-2002

Eksamensopgave: FN's rolle i konflikter

Eksamensopgave i samfundsfag om FN´s rolle i internationale konflikter.

Indeholder fagdidaktiske overvejelser om hvordan man kan undervise om FN.

Problemformulering

• Hvilken rolle har FN haft som konfliktløser i internationale konflikter?

• Hvad er årsagen til FN's problemer med at definere sin rolle som konfliktløser og hvilken rolle spiller FN i dag i verdenssamfundet?

• Hvordan kan FN's rolle se ud i fremtiden?

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering:
FN's handlekompetencer.
Forebyggende diplomati:
Fredsskabelse:
Fredsbevaring:
Sikring af fred – set i et historisk perspektiv
Organiseret fredsbevarelse
Folkeforbundet
FN's tilblivelse
FN's grundsætninger:
FN's organisering:
Konflikter siden opstart – FN's arbejde med sikkerhed
Teorierne
Det 1. skred
FN' rolle
Teoretisk indgangsvinkel til skred 1.
Realistiske teorier
Liberale eller pluralistiske teorier
Radikale og marxistiske teorier
Det andet skred
FN's rolle
Teoretisk indgangsvinkel til skred 2
Realistiske teorier
Liberale eller pluralistiske teorier
Radikale og marxistiske teorier
Opsamling og vurdering af skred 2
Det tredje skred
FN's rolle
Teoretisk indgangsvinkel til skred 3.
Realistiske teorier:
Liberalistiske og pluralistiske teorier:
Radikale og Marxistiske teorier:
Opsamling og vurdering af 3. skred
Det 4. skred – FN's rolle i internationale konflikter i dag (efter 1989)
Det ændrede verdensbillede:
FN' rolle
FN som fredsbevarer.
FN som fredsskaber.
USA uden klar politik.
Teoretisk indgangsvinkel til fjerde skred.
Realistiske teorier
Liberale eller pluralistiske teorier.
Radikale og marxistiske teorier.
Opsamling og vurdering af fjerde skred.
FN – succes eller fiasko
FN's økonomiske problemer
Konklusion
Den moderne verden
Teorierne
FN's eksistenskrise
Fremtidens FN
Strukturelt
Sikkerhedsrådet
Medarbejdere
Økonomisk
Demokratisk
Vetoretten
Effektivitet
FN's over-nationalhær
Centralisering/decentralisering (regionsstyret)
Afslutning
Fagdidaktiske overvejelser

Uddrag

Emnebegrundelse:
Med den kolde krigs ophør ændrede den storpolitiske verden sig markant. USA's forhenværende præsident George Bush var hurtigt ude og proklamerede, at en ny og bedre verdensorden kunne udvikle sig.

”En ny epoke fri for terrortrusler, en større sans for retfærdighed og med større sikkerhed i søgning efter freden, en epoke hvor, alle verdens nationer, Øst og Vest, Nord og Syd, kan få fremgang og leve sammen i harmoni.” (kilde: FN og global sikkerhed, L. Budz)

En måske, set i bakspejlet, lidt naiv udtalelse når man ser på hvordan verden siden har været præget af borgerkrige, voksende flygtningestrømme osv.

Nu hvor FN har været til i over et halvt århundred er organisationens rolle til stadig debat.* Dette gælder ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område, hvor der har været stor forvirring omkring FN's overordnede funktion som aktør i internationale kriser.

FN's handlekompetencer.
I forhold til internationale konflikter har FN flere forskellige handlekompetencer, disse kan inddeles i 3 ”kategorier”.

Forebyggende diplomati:
Handling med sigte på at forebygge at en tvist eller strid opstår mellem parter, at forhindre eksisterende tvist i at udvikle sig til konflikt og at begrænse spredning af konflikt hvor den forekommer.(kilde: En dagsorden for fred, B. Boutros-Ghali) )

Forebyggende diplomati udøves af generalsekretæren eller embedsmænd, hvis tilstedeværelse og rolle som mægler i startfasen til en strid kan være afgørende for denne strids fortsatte udvikling. Forebyggende diplomati er således udtryk for FN's måde at mindske / fjerne spændinger i et område, inden disse fører til konflikt... Køb adgang for at læse mere

FN's rolle i konflikter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.