FN og NATO i samfundsfag | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 4567
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2003
  • 06-03-2013

FN og NATO i samfundsfag | Undervisningsforløb

Opgave i samfundsfag med tilhørende undervisningsforløb om FN's og NATO's nutidige og fremtidige rolle i det internationale samfund.

Problemformulering
Hvad er FN og NATO's rolle efter den kolde krigs ophør samt deres fremtidsperspektiver?

Emnet for undervisningsforløbet er "Det internationale samfund".

Forløbet vil ikke blive gennemgået konkret time for time, men blot indeholde en skitse til.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Idealisme og realisme i international politik
Baggrunden for FN
Baggrunden for NATO
Det nye NATO
Sikkerhedspolitik i det nye verdensbillede
Konklusion
Forslag til et undervisningsforløb
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Berlin-Murens fald i 1989 og den efterfølgende opløsning af det tidligere Sovjetunionen så mange som begyndelsen til en ny æra i verdenshistorien. Den kolde krig stoppede, og der blev luftet mange tanker om Europas og verdens fremtid.

"..Men det, vi i virkeligheden er vidner til, er ikke bare afslutningen af en bestemt periode i efterkrigshistorien, men endepunkter for menneskehedens ideologiske udvikling og det vestlige, liberale demokratis fremståen, som den endelige styreform. Man kan låne et udtryk fra Hegel og Marx og sige, at det måske er afslutningen på Historien."

Den amerikanske samfundsforsker Fukuyama så opløsningen af den gamle deling af Europa i øst og i vest, som en ideologisk ensretning af hele verden, hvor de vestlige værdier såsom demokrati, frihandel og menneskerettigheder ville blive de fremherskende idealer for resten af verden. Fukuyama blev udsat for en næsten hånende kritik, der stemplede hans tese som naiv idealisme.
Han udgav senere en bog i 1992 for at uddybe sine pointer i sit essay. For Fukuyama er den vestlige verdens samfundsform udtryk for utopia (et idealsamfund), som er ved at blive en realitet. Han repræsenterer en teoretisk hovedretning indenfor international politik, der har fået betegnelsen idealisme. Teorier om international politik har sit udgangspunkt i 2 grundantagelser, den idealistiske og den realistiske, udfra hvilke man har udviklet underordnede teorier.

Disse 2 grundantagelser vil blive gennemgået i det efterfølgende.
Med disse teoretiske hovedretninger i baghoved og udviklingen i verdenssamfundet de sidste ca. 10 år (efter den kolde krig), vil jeg se på baggrunden for og opbygningen af NATO og FN, deres indbydes forhold, samt fremtidsudsigterne for 2 af de mest indflydelsesrige internationale institutioner i international politik... Køb adgang for at læse mere

FN og NATO i samfundsfag | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.