Undervisning i biologi om evolutionen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1716
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2008
  • 22-04-2008

7.-10. klasse, Semesteropgave, Undervisningsforløb: Undervisning i biologi om evolutionen

Semesteropgave i biologi med et undervisningsforløb om evolutionsundervisning.

Forudsætninger: Undervisningsforløbet tænkes gennemført i en 8. klasse. Vi forudsætter at eleverne har arbejdet med genetik.

Indhold

Didaktiske overvejelser
Forudsætninger:
Almene didaktiske overvejelser
Indhold:
Mål:
Arbejdsmåder:
Vurdering:
Samarbejde:
Sikkerheds- og lign. overvejelser:
Forslag til undervisningsforløb
1.-2. lektion:
3.-4. lektion:
5.-6. lektion:
7.-8. lektion:
To mulige afslutninger på forløbet:
Litteratur

Uddrag

Almene didaktiske overvejelser: Den darwinistiske evolutionsteori kan på én gang fremstå som soleklar logisk – og i en anden kontekst virke fuldstændig utrolig. Nu som ved offentliggørelsen af Charles Darwins Arternes Oprindelse for ca. 150 år siden er den største erkendelsesmæssige barriere formentlig stadig at forlige sig med, at det menneske, der erkender, ”blot” som alt andet liv er et resultat af en tilsyneladende tilfældig proces, hvor livsform i en dialektisk dans optimeres til de til enhver tid givne livsbetingelser. Hvad er meningen med det hele?
Vi mener således at introduktionen af evolutionsteorien, for eleverne og såmænd også for vi andre sætter filosofiske og erkendelsesmæssige tanker i gang, der eventuelt meget vanskeligt kan inkorporeres i den normale forståelse af sig selv i verden. Der skal være rum til at beskæftige sig med de filosofiske implikationer af evolutionsteorien.
Det virker som et paradoks, at evolutionsteorien på sin vis i princippet fjerner begreberne ondt og godt, rigtigt og forkert, i forhold til den biologiske historie, samtidig med at eleverne skal beskæftige sig med etisk stillingtagen til den molekylærbiologiske teknologi!
Som altid er vi fortalere for en konsekvent anerkendende pædagogisk tilgang til eleverne, men i forhold til evolutions-emner er det en vigtig opgave for os, at medvirke til at adskille tro og såkaldt naturvidenskabelig fremskaffet viden, der naturligvis til gengæld bør vurderes kritisk og ofte står åben for fortolkning.
I lærervejledningen til Ind i Biologien står, at emnet mest egner sig til samtale, men vi vil forsøge at indflette et par aktiviteter.
Undervisningsforløbet er primært lærerstyret i den forstand at alle aktiviteter er planlagt. Det begrunder vi i emnets overvejende teoretiske og filosofiske substans og vores mål om at give mulighed for at få et perspektiverende overblik over den biologiske udvikling i alle tider. Når det gælder fremtidens udvikling, vil eleverne have langt bedre baggrund for, som vi ellers finder det mest ideelt i forhold til læring, selv at formulere de problemstillinger, vi i undervisningssammenhæng bør beskæftige os med.
Men for god ordens skyld og for at holde den ideologiske fane højt, skal vi understrege, at vi naturligvis til enhver tid vil forsøge at indeholde elevernes input og gode forslag i det ellers på forhånd planlagte.
Vi vægter netop elevernes bidrag højt, da vi ved, at der i vores samfund er lagt stor vægt på øget subjektivering.1 En subjektivering som betyder at eleverne i dag har langt større fokus på deres egen ”indre verden”. Det medfører, at noget som eleverne ikke umiddelbart kan reflektere til deres egen ”indre verden” bliver uinteressant for dem. For at fastholde elevernes interesse... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i biologi om evolutionen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.