Hestens udvikling og evolution | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3496
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2009
  • 15-04-2011

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Hestens udvikling og evolution | Studieprodukt

Studieprodukt i biologi om hestens udvikling og evolution. Opgaven indeholder også et undervisningsforløb om evolution bl. a. ud fra Darwins evolutionsteori.

Problemformulering
Hvordan har hesten udviklet sig, gennem evolutionen, fra urhest til nutidshest?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hesten 2
Hestens udvikling 3
Hovens udvikling 5
Kraniets udvikling 8
Hvad kan man udlede af hestens udvikling? 9
Størrelse 9
Ben og fødder 10
Tilpasningsevne 10
Undervisningsplan 11
Undervisningsforløb 11
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning

Emnet evolution er interessant af flere årsager. Det er for det første et spændende diskussionsemne, som personer på alle alderstrin kan tale med om. Det kan fange selv de yngste elevers interesse, da det kan sætte nogle tanker i gang omkring, hvorfor dyr ser ud, som de gør. I det hele taget er dyr et godt udgangspunkt, når man har med børn at gøre. Emnet er samtidig et grundlæggende udgangspunkt for næsten alt arbejde med naturvidenskabelig indgangsvinkel.

Min indgangsvinkel til dette brede emne er et enkelt dyr for gennem et eksempel at belyse helheden.

Jeg tager udgangspunkt i hesten, da dens udvikling er meget veldokumenteret, hvilket gør det muligt at få et overordnet og mere detaljeret indblik i, hvordan en udvikling kan ske inden for en art. Samtidig er det en fordel, at der for mange af pigernes vedkommende er en stor interesse for heste, og man har derigennem nærmest på forhånd fanget deres opmærksomhed. Udover det er det relevant at beskæftige sig med et dyr, som vi møder i Danmark.

---

Undervisningsplan
For at eleverne skal opnå en almen dannelse i naturfagene, er det i evolutions øjemed, en vigtig del af deres skole gang at de lærer at skille videnskabelige teorier fra tro og religion. Derfor er det en vigtig del af deres dannelse at de lærer om Darwins evolutionsteori. Samtidig er det vigtigt at de får en forståelse for hvordan jorden og dens organismer har udviklet sig fra encellede organismer til hvad vi kan se i dag.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til en 9. klasse, fordi jeg synes at det gør det nemmere for eleverne at gå helt ned i dybden, da de allerede har stiftet bekendtskab med genetik og arvelighedslære. På denne måde har eleverne et grundlag de kan bygge videre på og på den måde skabe en sammenhæng i deres forståelse af genetik og evolution.
Undervisningen er tilrettelagt så der er varierende arbejdsformer, med bl.a. forsøg og gruppearbejde.

Undervisningsforløb
Evaluering før og efter med begrebskort... Køb adgang for at læse mere

Hestens udvikling og evolution | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.