Evolution - fra abe til menneske

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 16
  • 3878
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2001
  • 08-01-2002

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Evolution - fra abe til menneske

Semesteropgave i biologi evolution - fra abe til menneske. Opgaven omhandler et undervisningsforløb omkring evolution til en 8. klasse med dertilhørende didaktiske overvejelser.

Vores mål er, at den enkelte elev opnår (nye) erkendelser om den verden, vi er en del af. Der lægges op til diffenrentieret undervisning, sådan forstået, at den enkelte altid kan søge videre – ud af andre spor, eller fx tænke udvikling fremover m.h.t. genteknologi og miljøpåvirkninger.

Vi vil skabe et læringsrum til fordybelse i dette ene emne. Vi stiller ikke noget krav til et bestemt slutprodukt – dog skal deres arbejde fremlægges, hvor vi samtidig får lejlighed til at evaluere.

Semesteropgaven indeholder bl. a. konkrete opgaver og oplæg til elever omkring evolution.

Indhold

Opgaveformulering
Oplæg/Opgaver til eleverne:
Arternes udvikling.
Udvælgelse
Hvad er en art ?
Materiale
Litteratur
Ugeskema
Fra abe til menneske.
1. Jorden skabes. En teori.
2. Fra halvaber til mennesker.
Litteratur:
Ugeskema
Dinosaurer.
1. Tidsalderen.
2. Dinosaurerne.
3. Dinosaurernes uddøen.
Materiale.
Netadresser:
Artikel:
Bøger:
Ugeskema
Pædagogiske og psykologiske overvejelser.
Gardner
Dewey
Piaget
Sammenfatning.

Uddrag

Opgaveformulering:
Eleverne i 8.a. skal i grupper arbejde med et af underemnerne: ”Arternes udvikling (Darwin)”, ”Dinosaurer”, ”Fra abe til menneske”.

Som udgangspunkt vil der blive udleveret noget lærerudarbejdet materiale eksempelvis udskrifter fra Internet, bøger, artikler eller lign. Materialet vil blive understøttet af en opgaveformulering med eventuelle relevante spørgsmål for underemnet. Løbende vil der desuden blive holdt læreroplæg om ”Darwins teorier” og ”Fossiler”. Dette har til formål at ”tune” eleverne ind på deres emne.

Derefter skal de selv finde materiale på Internettet og biblioteket. De skal udarbejde en arbejdsplan og eventuelt fordele opgaver. Der skal træffes en beslutning om et slutprodukt.

Slutproduktet skal være en formidling af gruppernes viden om emnet til resten af klassen, enten ved udarbejdning af en hjemmeside, plancher et hæfte eller lignende. Midt på ugen vil der desuden finde en ekskursion sted til Fur.
Læreren udarbejder endvidere et nyhedsbrev til forældrene med et ugeskema.

Arternes udvikling. (Oplæg til eleverne)
Disse papirer er en inspirationskilde til emnet arternes udvikling. I har en uge til at lave et slut produkt om emnet, som kan være alt fra en planche, en bog til en hjemmeside eller lignende.
Slutproduktet skal fremvises for klassen.
Spørgsmålene og de bilag der er med, kan I bruge som en hjælp, hvis I er gået helt i stå.
I har ca. en halv time til fremlægning på klassen fredag.

DARWIN.
”Hvilke små forskelle er det ikke, som afgør, hvem der vil overleve, og hvem der vil gå til grunde”

Charles Darwin.
I 1859 udkom der en bog der hed ”Arternes oprindelse” skrevet af en englænder, der hed Charles Darwin. Den skabte stor opstand på den tid, da han var en af de første videnskabsmænd, der turde komme med påstanden, at mennesket stammede fra aberne. Mennesket og aberne skulle være af samme slægt... Køb adgang for at læse mere

Evolution - fra abe til menneske

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.