Evaluering i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 3952
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 18-12-2005

Undervisningsforløb: Evaluering i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om evaluering i samfundsfag. Undervisningsforløb til 9. klasse om terrorisme.

Denne opgave er skrevet som en "mini-bachlor". Den omhandler evaluering i samfundsfag.

Indhold

1: Indledning.
2: Intern evaluering.
3: Måder at lave interne evaluering på.
4: Ekstern evaluering
5: Pisa-undersøgelsen.
6: Kvalitetsstjernen.
7: Samfundsfag og evaluering.
8: Dannelse.
9: Mit undervisningsforløb.
10: Min evaluering
11: Konklusion.
12. Litteraturliste.

Uddrag

Jeg har valgt at koncertere mig om evaluering i faget samfundsfag. Dette har jeg gjort ud fra, at evaluering i netop dette fag ikke er så benyttet, og det tit bliver en ”sludder for en sladder”.
Jeg har valgt at beskrive intern evaluering, og måden man her kan evaluere på. Jeg har også valgt ekstern evaluering, hvor jeg har valgt at beskrive Pisa-undersøgelsen og forsøgt at stille mig kritisk overfor den. Grunden til at jeg har valgt Pisa-undersøgelsen som eksempel for ekstern evaluering, er at den er oppe i tiden. Da jeg planlagde mit undervisningsforløb ud fra kvalitetsstjernen, ligger det mig ligeledes
naturligt at beskrive den. Dannelse er også et begreb, jeg ikke følte man kunne komme uden om, når man snakker evaluering. Måske er faget samfundsfag et af de fag, hvor man har størst mulighed for at
komme rundt om dannelsesbegreberne. Opgaven er udarbejdet på baggrund af bøger om emnet og egen empiri-indsamling... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.