Summativ og formativ evaluering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 3648
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Summativ og formativ evaluering

Eksamensopgave i matematik om en beskrivelse af evaluering i matematikundervisningen herunder summativ og formativ evaluering med en beskrivelse og vurdering af evaluering i 3. klasse.

Vi vil i denne opgave se på nogle forskellige evalueringsformer/evalueringsmaterialer som bruges i folkeskolen i dag men som ikke alle lever op til lovkravet om en evaluering som udgangspunkt for vejledning af den enkelte elev og undervisningens videre planlægning. Hovedvægte er lagt på den formative evaluering da vi mener at det er den meste hensigtsmæssige at bruge til en fremadrettet evaluering.

Vi vil i opgaven desuden beskrive en evaluering af en 3. klasse som vi har foretaget i forbindelse med vores sidste praktik (skoleperioden).
Vi har til denne evaluering benyttet et nyt evalueringsmateriale nemlig ”Matematik evaluering 3. klasse ” fra 2001. Endeligt vil vi se på nogle af de konsekvenser, positive som negative, evaluering har for undervisningen.

Indhold

Indledning.
Hvorfor skal vi evaluere ?
Summativ evaluering.
Formativ evaluering.
Kundskaber.
Handlinger.
Kundskaber og handlinger.
Eksempel på formativ evaluering.
Formativ evaluering i en 3. klasse.
Eva (bilag 1):
Thea (bilag 2):
Emilie (bilag 3):
Helene (bilag 4):
Andre evalueringsformer.
Evalueringens betydning for undervisningen.
Litteraturliste.

Uddrag

Summativ evaluering.
Den summative evaluering er en enkel relation mellem resultat og mål. Der opstilles et mål for klassen eller den enkelte elev, et mål kunne være at alle i klassen skulle kunne løse 50 gangestykker på max 5 min. efter at have øvet med klassen i en måned tages en evaluerede prøve hvor man tydelig kan se om målet er nået, kunne alle i klassen løse de 50 gangestykker på max 5 min.

Denne form for evaluering har til formål at teste resultatet af et afsluttet forløb. I dette lille eksempel kan man sige at de elever der klarede de 50 gangestykker på under 5 min. bestod mens dem der var over 5 min. ikke bestod.

I de praktikker som vi har været i indtil nu er vi også stødt på en anden evaluerings prøve de såkaldte RM-prøver3 som kan bruges til 5 forskellige bogsystemer og fra 1 til 7 klasse. RM-prøverne er en færdighedsprøve hvor der en taget højde for hvilket bogsystem der bruges til at undervise efter. RM-prøverne kom på market første gang i 1983 og er siden blevet revideret i 1990.

---

Formativ evaluering.
Ved formativ evaluering forstås den evalueringsform som udover relationen mål ↔ resultat (summativ evaluering) også beskriver processen altså hvordan eleven er kommet frem til resultatet.

Formativ evaluering har til hovedsigte at give læreren information om/forståelse af hvordan den enkelte elev ”tænker” matematik med det formål at kunne tilpasse undervisningen i relation til den enkelte elev4. Den formative evaluering peger altså modsat den summative fremad med udvikling som det egentlige motiv... Køb adgang for at læse mere

Summativ og formativ evaluering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.