Evaluering i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 24
  • 6757
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Evaluering i matematik

Matematik eksamensopgave om evalueringen i matematik.

Opgaven omhandler hvilke sider matematikundervisningen indeholder i forhold til evaluering med hovedvægt på analyse af de forskellige prøveformer.

Problemformulering
Hvordan kan brug af prøven som evalueringsredskab, set i lyset af folkeskolelovens §18, sikre mig som lærer at have en klasse hvor alle elever er optimalt udfordret i matematikundervisningen?

Dette vises i praksis sidst i eksamensopgaven ved et undervisningsforløb til statistik og sandsynlighed i 10. klasse i 5 uger.

Indhold

Emnebegrundelse: 1
Problemformulering: 1
Hvorfor evaluering? 2
Vurderings og evaluerings-redskaber: 3
Formativ og summativ evaluering: 5
At rette med grønt: 9
Hvilke hjælpemidler har man som lærer? 10
– RM-prøven, Alineas evalueringsprøve og bogsystemerne 10
Konklusion: 12
Perspektivering: 12
Undervisningsforløb til statistik og sandsynlighed i 10. Klasse: 14
Litteraturliste: 22

Uddrag

Emnebegrundelse:
I 60'erne havde vi et kritisk synspunkt til eksamen. Eksamen var et udskilningsløb, hvor arbejderklassen skulle skilles fra, så vi fik der rigtige kræfter til at tage vare på det kapitalistiske samfund. Dette er selvfølgelig et af de hårdtslående argumenter for at eksamen skulle nedprioriteres.

Argumentets begrundelse kan til evighed diskuteres, andre argumenter var også når eksamen var overstået var størstedelen af det lærte alligevel glemt. Resultatet blev at karaktergivning og prøver i folkeskolen blev mindsket.

I den danske folkeskole i dag, har vi ikke noget der hedder eksamen, men derimod et tilbud om at tage afsluttende prøver.
Alligevel er prøven i dag et fy-ord i matematikundervisningen, selvom vi kan konstatere at vi skal forberede eleverne til såvel en mundtlig som skriftlig prøve i matematik.

For at blive god til at køre bil kræver det at man prøver det flere gange i forskellige situationer, det samme gør sig gældende med det at gå til en afsluttende prøve. Det er da klart at nogen har prøveskræk, ville man ikke også være skrækslagen hvis man kun havde siddet bag rattet en enkelt gang og pludselig skulle ud at køre på motorvejen?

Med lovgivningen omkring klare mål, er det nu gjort til lov hvad elevernes udvikling i skolen og på forskellige klassetrin skal vurderes efter, og her kan prøven være et godt redskab for såvel elev, lærer og forældre.

Men det er konstateret at vi mennesker er forskellige, lige så vel som blomster skal vandes efter hvert eget behov for at gro, gør det samme sig gældende for vores elever i folkeskolen. Her udgør klare mål og den samme prøve til hver elev en fare for de elever der ikke er matematik-fagligt kompetente til at opnå målene, men her bør vi som lærere blive bedre til at tage vare på folkeskolelovens §18:

”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolelovens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger”... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.