Evaluering i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 23
  • 7206
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2006
  • 22-10-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Evaluering i folkeskolen

Eksamensopgave i didaktik om evaluering i folkeskolen.

Problemformulering
Hvorfor skal vi evaluere i folkeskolen, og hvorledes kan læreren opkvalificere sin planlægning, gennemførelse og evaluering på baggrund af den nye evalueringskultur, herunder de nye obligatoriske test?

I opgaven bliver et undervisningsforløb fra praktikken til en 4. klasse i matematik sat ind i den didaktiske relationsmodel.

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Hvorfor skal vi evaluere? side 2
Hvordan skal vi evaluere? side 4
-Formativ og summativ evaluering side 5
-Planlægning side 5
-Gennemførelse side 6
-Vurdering side 7
De obligatoriske, nationale test og måden hvorpå de kan påvirke lærerollen side 8
Undervisningsforløb i den didaktiske relationsmodel side 11
-Rammefaktorer side 11
-Læringsforudsætninger side 11
-Mål side 12
-Indhold side 12
-Læringsprocessen side 13
-Vurdering side 14
Konklusion side 17
Litteraturliste side 18

Uddrag

Indledning
Folkeskolen og dens virke har alle dage været et meget omdiskuteret emne i medierne. Alle har en mening om, hvordan vi skal holde skole, ikke mindst politikerne. Efter at PISA og OECD undersøgelser i sommeren 2004 viste, at blomsten af Danmarks ungdom halter efter i flere basale kundskaber i forhold til de andre OECD lande, er politikerne for alvor kommet op af stolene. Fagligheden er kommet i fokus, og politikerne vil sørge for, at de danske skoler virkelig er alle pengene værd. Det sidste nye tiltag regeringen har spillet ud med omhandler skolernes evne til at evaluere. I folkeskolelovens paragraf 13, stk. 2 står der, at lærerne løbende skal evaluere internt. Det er ikke længere nok, siger regeringen. De har indført obligatoriske, nationale tests som en del af en større igangsættelse af en helt ny evalueringskultur. Lovændringen er blevet modtaget med blandede følelser. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at evaluering, vurdering og refleksion over undervisningen er en uundgåelig del af lærergerningen. Som Karen Borgnakke siger det: ”At eksperimentere med evalueringsformer er at eksperimentere med undervisningen”2 Ens undervisning er afhængig af ens evne til - og måde at evaluere på. Som kommende folkeskolelærere er det derfor vigtigt, at vi tager stilling til, hvordan vi vil evaluere, og hvordan evalueringen kan være en gevinst i vores arbejde med at kvalitetsforbedre undervisningen.

Hvorfor skal vi evaluere?
Som beskrevet i indledningen er regeringen kommet med et nyt lovforslag om ændring af folkeskoleloven, hvormed kravet om løbende evaluering i folkeskolen skærpes, da regeringen mener, at evalueringskulturen i Danmark er utilstrækkelig.

---

Undervisningsforløb i den didaktiske relationsmodel
Vi har, i dette afsnit, valgt at sætte et af vores gennemførte undervisningsforløb fra praktikken ind i den didaktiske relationsmodel, fordi dette er en åben analysemodel, som inddrager de væsentligste aspekter ved undervisningen. Da vi selvfølgelig er interesserede i at udvikle vores egen undervisning – og her især vores egen evalueringsmetoder – mener vi, at den didaktiske relationsmodel er en hjælp til at få et overblik over vores forløb og derigennem reflektere over dette. Der er således mulighed for at ændre og videreudvikle vores fremtidige undervisning. Nogle af punkterne i relationsmodellen havde vi selvfølgelig tænkt igennem inden vi begyndte vores undervisning, men dette var ikke gjort så struktureret, som den didaktiske relationsmodel lægger op til. Vi håber herigennem at få belyst nogle hidtil ukendte aspekter vedrørende dele af... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.