Evaluering af tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Dansk som andetsprog
 • Godkendt
 • 18
 • 4454
 • PDF
 • Blaagaard Statsseminarium
 • 2008
 • 27-02-2009

Evaluering af tosprogede elever

Opgave i dansk som andetsprog om evaluering af tosprogede elever i 3. klasse.

Problemformulering
Hvordan evaluerer man de tosprogedes kommunikative færdigheder inden for det skrevne sprog i henhold til arbejdet med avisen i undervisningen?

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Generelt om evaluering
3.1. Anvendelse af evaluering
3.2. Evalueringsdefinitionerne
4. Evaluering i DSA
4.1. Hvem er de tosprogede elever?
4.2. Hvad evalueres i DSA og hvorfor:
4.3. En evalueringsmetode i DSA
SMTTE-modellen
5. Eksempler fra praksis
5.1. SMTTE-modellen i praktikken
5.2. Evaluering i forhold til Hamza:
5.3. Evaluering i forhold til Yusuf:
6. Diskussion om teoriens anvendelse i praksis
7. Konklusion
8. Litteraturliste
Bilag 1
Spørgeskema
Bilag 2
Tv Programmer
Bilag 3
Co2 udslettet er forbi

Uddrag

1. Indledning
Denne opgave er en tredjeårs opgave der omhandler evaluering af tosprogede elever i arbejdet med avisen i undervisningen. Det er anvendt SMTTE-modellen som et evalueringsredskab.
Der bliver først beskrevet hvad evaluering er generelt. Derefter bliver der redegjort for evaluering i forhold til faget dansk som andetsprog.
Efterfølgende bliver der vist hvordan SMTTE-modellen kan anvendes i praktikken i forhold til evaluering af to tosprogede elever ved navn Hamza og Yusuf.
Derefter bliver der diskuteret om modellen kan bruges eller ikke.

3. Generelt om evaluering
En evaluering af undervisningen handler om at prøve at finde sammenhængen mellem det der er blevet undervist i og det som eleverne reelt har lært. Det er fordi hvis man ikke kan finde den sammenhæng, er det ikke til at vide om det eleverne har lært, kommer fra selve lærerens undervisning eller deres dagligdag uden for skolen.

Evaluering kan være disse to former:
Målbaseret evaluering: Her fokuserer læreren på at evaluere målene som vedkommende har lagt for undervisningen.
Mål-fri evaluering: Her fokuserer læreren bredt på forskellige effekter der udspringer af undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Evaluering af tosprogede elever

[1]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  god opgave til at få ideer til at gribe det an og komme igang med sin egen.