Evaluering | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 22
  • 6943
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 31-01-2007

Evaluering | Eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik om evaluering.

Problemformulering

Hvordan kan vi, som kommende lærere, anvende evaluering som et redskab i vores undervisning, og hvilke udfordringer står vi overfor med de nye test?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 4
Didaktik 4
Evaluering som alment begreb 8
Summativ og formativ evaluering. 9
Portfoliometoden. 10
Andre evalueringsmetoder 12
Logbog 12
Samtale 12
Test 12
Hvilke muligheder giver evaluering? 12
Læreren 12
Eleven 13
Forældrene 14
Fordele ved evaluering 14
Ulemper/problematikker ved evaluering 15
Evaluering og tests 16
Grundtvigs menneskesyn 17
Grundtvig i nutidens skole 18
Wolfgang klafki 18
Konklusion/perspektivering 22
Litteraturliste 23
Hjemmesider 23

Uddrag

Indledning
”Vi har en kærlig og lidt slap folkeskole. Nu skal vi have lidt flere kærlige krav”. (Folkeskole nr. 8, 25. feb. 2005, Side 21) Sådan lyder en af de første udtalelser fra undervisningsminister Bertel Haarder (V). Hvis han med flere kærlige krav mener øget brug af test, må man sige at evalueringskulturen videreføres fra Ulla Tørnes. De syv profiltests, der er på vej ind i folkeskolen vil give et billede af den enkeltes elevs faglige niveau og ikke det hele menneske. Det er vores overbevisning, at den danske folkeskole har fundament i Grundtvig, og at hans tanker har vundet indpas helt ind i folkeskolelovens formålsparagraf. Grundtvig var fortaler for, at man skulle se på det hele menneske og ikke kun den faglige kunnen. Der er tale om, at vi må se folkeskolen efter i sømmene og diskutere hvorvidt de idealer vi forestiller os om fællesskabets rummelige skole er på vej ud, til fordel for den trindelte skole med flere tests... Køb adgang for at læse mere

Evaluering | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.