Eksamensopgave om europas økonomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 22
  • 8414
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2008
  • 25-04-2009

Eksamensopgave om europas økonomi

Eksamensopgave i samfundsfag om europas økonomi.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en analyse af den verdens sammenhængende økonomisk udvikling ønsker vi at undersøge hvordan det i fremtiden er muligt at skabe bæredygtig økonomisk udvikling i EU, som kan konkurrere med især USA og Kina? Og hvorledes skal der undervises i Europas økonomi i den danske folkeskole?

Indhold

1.0 Indledning: 3
1.1 Problemformulering: 4
1.2 Metodeafsnit: 4
2.0 Men hvad er EU? 5
2.1 Hvordan agerer EU? 6
2.3 Det økonomiske samarbejde 7
2.4 Hvor går udviklingen så hen for EU? 10
3.0 Den kinesiske trussel 12
3.1 Hvilken retning skal Kina tage for forsat at opretholde vækst? 13
4.0 Presset fra USA: 14
4.1 Hvor går udviklingen hen for USA? 15
5.0 Didaktiske overvejelser: 17
6.0 Konklusion: 21
7.0 Litteraturliste: 23

Uddrag

1.2 Metodeafsnit:
Opgaven tager sit udgangspunkt i hvordan EU er opbygget. Vores hensigt er, at rette fokus på den udvikling EU har taget for at blive til det stærke EU vi kender fra i dag. Vi vil derefter se på, hvordan EU arbejder og ikke mindst hvilken retning EU bevæger sig i – En negativ eller positiv retning?

For at kunne vurdere EU har vi valgt at kort at inddrage Kina og USA, som værende de mest interessante modstykker til EU. USA er valgt på baggrund af det er ”De forenede stater” og at EU begynder i stigende grad at ligne ”Det forenede Europa”. USA består på nuværende tidspunkt af 50 stater, hvori man har en fælles forfatning, men ikke ens lovgivning, men alligevel fælles valuta? Det lyder bekendt. EU synes at bevæge sig i den retning – Derfor synes vi de er interessante at sammenligne EU med.

Kina har taget enorme økonomiske skridt og er nu en af de stærkeste nationer i verden, men kan de foresætte den udvikling?

I opgaven vil vi kort opsummere parternes styrker og svagheder. Endvidere vil vi perspektivere ud i fremtiden og komme med vores bud på en fremtidig udvikling... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om europas økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.